De private barnehagene i Oslo har fått for lite utbetalt i tilskudd fra Oslo kommune, mener Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Nå krever de et større millionbeløp utbetalt.

- Oslo kommune snyter private barnehager for minst 10 millioner kroner, men trolig opp mot 100 millioner kroner, sier direktør Anne Lindboe i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) til Nettavisen.

- Grovt misvisende, mener barnehagebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Se hele svaret hennes nederst i saken.

Les også: Dette er Norges beste private barnehage

Dette er stridens kjerne

Striden gjelder beregningen av årets driftstilskudd til de private barnehagene, som de selv om året snart er slutt, ennå ikke er enige om.

For over ett år siden fastsatte Oslo kommune satsene for 2018-tilskuddet, men vedtaket er påklaget av PBL til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

- Oslo har unndratt utgifter til lokaler i tilskuddsgrunnlaget. Det er trukket ut av regnskapet, og det betyr da mindre tilskudd til barnehagene. PBL er glade for at fylkesmannen i Oslo og Akershus nå gir de private barnehagene medhold, og at barna i disse barnehagene kan nyte godt av de midlene som kommunene har forsøkt å holde unna dem, sier direktøren.

Hun viser også til at kostnaden for barnehagenes enhetsledere, som hjelper barnehagestyrerne med personalet, ikke er med i beregningen.

- De har faktisk også konkurranseutsatt en del kommunale barnehager, og de driver billigere. Likevel har de tatt dem med i tilskuddsgrunnlaget og behandlet dem som kommunale. Dermed blir tilskuddene lavere enn det skulle ha vært, hevder Lindboe.

Les også: En kommune bruker 107.000 kroner mindre på barnehagebarn enn en annen

- Kan bli 100 millioner

Fylkesmannen opphevet i september delvis kommunens vedtak, og PBL fikk medhold i tre av punktene de påpekte i sin klage. Fylkesmannen konkluderte med at kommunen ikke har begrunnet hvorfor utgifter til enhetsledere i kommunale barnehager ikke er ordinære driftsutgifter.

Det ble også påpekt at kommunen ikke har begrunnet hvorfor tjenestekjøp av konkurranseutsatte barnehager er ordinære driftsutgifter, og at utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold i samtlige kommunale barnehager, ikke er tatt med i beregningen av satsene.

Etter dette vedtok Oslo kommune nye satser for tilskudd til barnehagene: 201.648 kroner per barn fra 0-2 år, og 97.210 kroner per barn fra 3-6 år. Dette er en økning på 875 kroner per småbarn - og 486 kroner per store barn fra det opprinnelig vedtatte tilskuddet.

Men fortsatt er PBL langt fra fornøyd, og ber kommunene rydde opp.

- Det er flere ting her, så hvis man får medhold for alt vi har påpekt, så kan det være snakk om så mye som 100 millioner kroner i løpet av et år. Og dette er jo penger som skulle komme barna til gode, sukker Lindboe.

Les også: Rapport: Norske kommuner sparer milliarder på private barnehager hvert år

- Foreldrene bør føle seg lurt

PBL-direktøren beskriver det hele som en skandale.

- Dette er veldig uforutsigbart og vanskelig for de private barnehagene, for de sitter med gamle satser, siden man ennå ikke er enige om årets tilskudd. Det er rett og slett en skandale, sier Lindboe, og legger til:

- Det vil bety en veldig stor forskjell, og veldig mye for de barnehagene det gjelder. Det vil bety et bedre tilbud, flere voksne og flere pedagoger, sier hun.

Lindboe håper nå at foreldrene til barna i barnehagene, også reagerer.

- Jeg håper foreldrene som betale for barna sine sier fra om at Oslo kommune må slutte å diskriminere barn i private barnehager, og å underfinansiere de private barnehagene, sier hun, og selv konstaterer:

- Foreldrene bør føle seg skikkelig lurt. De betaler jo like mye som foreldre som har barn i kommunale barnehager.

Les også: Oslo-byrådet nektet privat aktør å starte barnehage - nå vil de kjøpe den selv

- Pågått over flere år?

PBL mener saken viser at det nå må på plass et helt nytt finansieringssystem, der kommunene ikke selv vurderer tilskuddene.

- Denne saken er et nytt eksempel på at vi trenger et nytt system for finansiering. Når selv ikke Oslo kommune klarer å beregne riktige tilskudd til riktig tid, viser det med all tydelighet at private barnehager har et sterkt behov for et nytt finansieringssystem. Bare de siste fire årene har private barnehager fått etterbetalt mellom 45 og 100 millioner kroner i året som følge av feilberegninger i kommunene etterfulgt av ressurskrevende klageprosesser, sier Lindboe.

(Artikkelen fortsetter under)

Hun hevder samtidig at de private barnehagene sparer kommunen årlig for så mye som 2 milliarder kroner, på grunn av billigere drift.

- Og det uten at det er noen tegn på at kvaliteten er noe bedre i kommunale barnehager, heller tvert imot. Alle foreldreundersøkelser viser at foreldrene i private barnehager er mest fornøyd, sier hun.

Thorkildsen: - Grovt misvisende

Byråd og oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), avviser imidlertid kritikken fra PBL.

- Lindboes framstilling av klagesaken er grovt misvisende. Fylkesmannen har ikke tatt stilling til de prinsipielle spørsmålene saken reiser, og det foreligger ikke noe vedtak som sier at Oslo kommune må inkludere enhetsledere i tilskuddsberegningen og holde de konkurranseutsatte barnehagene utenfor, sier Thorkildsen til Nettavisen, og påpeker:

- Vi mener at vi har tolket regelverket riktig. Det å påstå at vi diskriminerer barn blir helt feil, sier hun.

Thorkildsen mener de private barnehagene har «meget gode vilkår».

- Oslo har de nest høyeste tilskuddssatsene når vi ser på de ti største kommunene i landet. Men til tross for gode betingelser har de private barnehagene i Oslo lavere bemanning og flere barn per barnehagelærer enn de kommunale barnehagene, sier hun, som sitter i et byråd som ikke har lagt skjul på at de ønsker flere kommunale barnehager i byen.

Les også: Raymond Johansen: - Inga Marte Thorkildsen har min tillit

- De beriker seg selv

Byråden viser til at det også er mange som tjener godt på barnehagene.

- Vi har gjennom våre tilsyn avdekket at flere private barnehageeiere beriker seg selv fremfor å bruke pengene på barna. Så selv om tilskuddet til de private barnehagene skulle øke, er det ikke gitt at pengene alltid vil komme barna til gode, mener Thorkildsen.

Hun vektlegger at lønnsomheten i private barnehagekjeder har økt voldsomt de siste ti åra, og reagerer samtidig på at Lindboe hevder at private barnehager sparer det offentlige for 2 milliarder kroner årlig.

- Påstanden er høyst omstridt, og er i beste fall et altfor enkelt regnestykke. Nylig kom det en rapport fra Høyskolen i Innlandet som viser at private barnehager har lavere lønns- og pensjonskostnader enn kommunale barnehager, noe som medfører tapte skatteinntekter for staten og kommunene. Ifølge forskerne lønner det seg faktisk for kommunene å drive barnehagene selv, når man tar hensyn til dette forholdet, sier Thorkildsen.

Les også: Oslos barnehagebyråd slår tilbake: - Kritikken fra Høyre er helt meningsløs

Hun advarer også mot å slå for hardt i bordet med foreldreundersøkelsen.

- Foreldreutvalget i Oslo har lenge påpekt svakhetene ved foreldreundersøkelsene, noe som også kom tydelig fram i det såkalte «barnehageopprøret» i vår, sier Thorkildsen, og legger til:

- Jeg oppfordrer Lindboe sterkt til å basere sine påstander på fakta. Barna våre er altfor viktige til å ha en debatt som baserer seg på forenklinger og misvisende påstander, sier hun.