Gå til sidens hovedinnhold

Private sykehus overtar mer og mer

Norske pasienter har i økende antall fått sengeplass på private klinikker og sykehus etter at staten overtok som eier av de offentlige sykehusene i 2002.

Tall fra Norsk Pasientregister og Samdata viser at helsetjenester som tidligere ble utført av offentlige sykehus i økende grad blir utført av private, skriver Aftenposten. I 2003 brukte staten nesten 800 millioner sykehuskroner på private. Folk som for egen regning oppsøker private sykehus, er ikke regnet med i statistikken.

Særlig innenfor kirurgien får de private aktørene mer å gjøre. I 2001 sto private sykehus for bare 0,2 prosent av sykehusoppholdene. I 2003 var andelen økt til 6,5 prosent.

Tallene viser at 24 godkjente private somatiske sykehus nå har avtaler med de regionale helseforetakene. I 2001 var det bare sju private sykehus som hadde slike avtaler.

Fra 2001 til 2003 ble det 326 prosent flere opphold i private sykehus og klinikker, ifølge Aftenposten.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus

Kommentarer til denne saken