Det skriver han i en kronikk i Dagens Næringsliv.

– Hvis det norske folk virkelig ønsker å gi mye penger til Ukraina, og et slikt forslag skulle samle et bredt flertall i Stortinget, så ville det kunne rettferdiggjøre et brudd på handlingsregelen, skriver Holden.

En dobling av støtten til Ukraina vil også være innenfor handlingsregelen, skriver han. Samtidig slår han fast at økt støtte til Ukraina ikke vil være økt stimulans av norsk økonomi som påvirker økonomien her hjemme.

– Det er ikke til å komme bort ifra at vi tjener økonomisk på en tragisk situasjon i et annet europeisk land. Det taler for å hjelpe så det monner, skriver Holden.

– Samme argumentasjon kan også brukes for å øke bistanden til verdens fattige. De blir hardt rammet av økte matvarepriser og strammere pengepolitikk, som også i stor grad skyldes krigen i Ukraina.