Lørdag var Sian-leder Lars Thorsen på Festplassen i Bergen for å tale. Politiet var massivt til stede, men likevel tok noen motdemonstranter seg over sperringene og angrep Thorsen slik at han ble skadd.

– Det som skjedde lørdag var svært alvorlig. For det første var det et angrep på Thorsen, men det var også et angrep på demokratiet. I Norge skal ikke folk bli angrepet for det de sier. Ytringsfriheten er både nedfelt i Grunnloven og i artikkel 10 i den europeiske menneskerettskonvensjon , understreker Strandbakken overfor Bergens Tidende.

Strandbakken, som er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, mener Thorsen kan reise sak mot den norske stat for ikke å ha oppfylt sine plikter etter menneskerettighetskonvensjonen om å sikre enhvers rett til ytringsfrihet.

– Politiet klarte ikke å hindre at han fikk si sin mening uten at han ble angrepet, og da kan staten bli holdt ansvarlig. Dersom politiet hadde nektet Thorsen å snakke, kunne de brutt både Grunnloven og menneskerettskonvensjonen, sier Strandbakken.

(©NTB)