Tirsdag ble det klart at Høyresterett opphever dommen fra Oslo tingrett, hvor en mann i 30-årene i november i fjor ble frikjent for å ha kjørt segway på Aker Brygge i august 2014.

Problemet var at mannen hadde nesten to i promille da han førte segway-en. Men Oslo tingrett slo fast at en segway ikke kunne anses som motorvogn etter vegtrafikklovens § 22.

Les også: Fylletrilling på segway til Høyesterett

Elden: - Ny rettssak eller bot

Høyesterett slår fast i sin avgjørelse at segway er å anse som et kjøretøy, og at det er promillegrensen på 0,2 som gjelder.

- Høyesterett har fastslått at det gjelder promillegrense på 0,2 også for føring av segway. Samtidig har de sagt at det ikke er rimelig å bruke samme straffutmåling som ved promillekjøring med bil, og har sagt den må fristilles fra utgangspunktet på ubetinget fengsel og 1,5 ganger månedslønn, og i stedet straffes «etter vanlige straffutmålingsprinsipper», sier mannens forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

- Saken vil derfor nå enten avgjøres ved at politiet må skrive ut en normal bot, eller ved at den går tilbake til tingretten. Min klient er godt fornøyd med at det er lagt til grunn at man ikke kan bruke straffeutmålingen fra promillekjøring som rettesnor.

Les også: Frp har bare fjernet 5 av 30 «dusteforbud»

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Etter at mannen ble frifunnet i Oslo tingrett, valgte påtalemyndigheten å anke dommen til Borgarting lagmannsrett. Her ble dommen opphevet, men den frikjente mannen anket avgjørelsen til Høyesterett, som altså opphevet den opprinnelige dommen i tingretten.

Har erkjent promillekjøring

Selv om mannen ble frikjent blir han etter alt å dømme straffet for promilekjøringen.

- Ettersom vedkommende i denne saken ble frifunnet i tingretten og tingrettens frifinnende dom er opphevet av lagmannsretten, med tilslutning fra Høyesterett, innebærer dommen at påtalemyndigheten nå må fremme saken for tingretten på nytt, sier statsadvokat Monica Krag Pettersen til Nettavisen.

- I denne prosessen må påtalemyndigheten ta stilling til hva man mener er riktig straff i denne saken. I relasjon til straffutmålingen har Høyesterett åpnet for at segway ikke bør straffes like strengt som promillekjøring med bil.

I dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at mannen har erkjent å ha kjørt segway med promille den aktuelle kvelden i august 2014.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett ble Tromsø-mannen stoppet av politiet etter å ha kjørt 10-20 meter. En og en halv time etter promillekjøringen ble mannens promille målt til 1,96.

Avgjørelsen fra Høyesterett er enstemmig.

Nettavisen oppdaterer artikkelen.