Gå til sidens hovedinnhold

PST hindret straffedømte islamister fra å være i terrorrettssak

Frykter at ekstremist-opptøyer skal hindre gjennomføring av rettssak mot Ubaydullah Hussain.

Torsdag starter rettssaken hvor den profilerte islamisten Ubaydullah Hussain, og en annen etnisk norsk mann, står tiltalt for terrorvirksomhet.

Hussain er tiltalt for å rekruttere to personer, og for å ha deltatt i terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS) ved å tilrettelegge eller ha gitt bistand til seks andre personer som er blitt rekruttert til IS.

Hussain er også tiltalt for å ha truet et vitne i saken.

Den andre tiltalte, en 19 år gammel norsk konvertitt, må svare for å ha forsøkt å delta i IS.

Begge har nektet straffskyld etter tiltalen.

Les også: Hussain vil flytte til Karasjok for å komme unna islamistmiljøet

Skal kunne bortvise personer

I en beslutning fra Oslo tingrett, som Nettavisen har fått tilgang til, går det frem at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anser terrorrettssaker som høyrisikosaker.

LES: Profetens Ummah-talsmann sendt ut av Norge

Påtalemyndigheten har fryktet at personer tilknyttet det islamistiske miljøet skulle være til stede under rettssaken og vise sin støtte for Hussain.

Les også: PST: - Trusselbildet mot Norge er mer komplekst enn noensinne

Dagen før rettssaken startet fikk de medhold av retten om at straffedømte personer kan bortvises fra rettssalen.

Det kommer også til å være et strengt vakthold og stort sikkerhetsoppbud i forbindelse med rettssaken.

Hovedregelen i Norge er at rettssaker er åpne for alle.

«Påtalemyndigheten har som ledd i sikkerhetstiltakene ved avvikling av hovedforhandling i ovennevnte sak, bedt om at retten beslutter at dem som skal forestå vakthold i Oslo tingrett skal kunne bortvise personer som er dømt til frihetsstraff de seneste fem årene som kan være et uromoment for avviklingen av saken (...)», heter det i beslutningen fra Oslo tingrett.

Les også: Seierstad: Hussain opererte som reisebyrå for fremmedkrigere

- Ser på det som forhåndsprosedyre

John Christian Elden forsvarer Hussain og motsatte seg begjæringen fra påtalemyndigheten.

- Bhatti hadde varslet på forhånd at han ikke hadde planer om å komme da PST lurte på det. PST argumenterte generelt med at de fryktet demonstrasjoner i eller utenfor retten, sier han til Nettavisen.

- Jeg ser på det som ren forhåndsprosedyre ut fra at Hussain ikke lenger tilhører noe miljø. Prinsipielt sett skal imidlertid alle som ønsker det ha tilgang til en rettssal. Selv om man har en promilledom, skal man ikke diskvalifiseres fra demokratiet.

Bhatti ble i mars i fjor dømt for vold mot to av sine barn og én av sine tidligere ektefeller.

Bhatti var også til stede under et fengslingsmøte av Hussain i februar, men ble da bortvist, blant annet på grunn av den siste rettskraftige voldsdommen.

Les også: Hussain: - Innlysende at PST driver heksejakt på meg

(artikkelen fortsetter under)

Væpnet politi

I januar i år ble Bhatti også dømt for vold mot sin siste ektefelle i Oslo tingrett, men den kjente islamisten anket saken, og den skal behandles i Borgarting lagmannsrett i januar 2017. Den er dermed ikke rettskraftig.

I dokumentet Nettavisen har fått tilgang til kommer det også frem at det kommer til å være væpnet politi både utenfor og inne i rettssalen, under rettssaken mot Hussain.

Statsadvokat Frederik G. Ranke ønsker ikke å si så mye om saken.

- Vi kommenterer ikke spørsmål knyttet til sikkerhetsvurderinger i media, sier han til Nettavisen.

Det kommer også frem i dokumentet at påtalemyndigheten frykter at personer fra det islamistiske miljøet skal møte opp med bannere med islamistisk budskap. Noe som blir brukt som argument for å holde straffedømte islamisterunna.

«(...). Påtalemyndigheten har videre begrunnet behovet med at Ubaydullah 15. juni 2015 har oppfordret personer om å møte opp i fengslingsmøte eller under en rettssak med forskjellige budskap eks. "Fri muslimske fanger", "Islam vil dominere" og "Sharia for menneskeheten" og de har vist til at mange fra Profetens Ummah-miljøet tidligere er straffedømt», heter det i beslutningen fra tingretten.

Retten begrunner avgjørelsen om å nekte straffedømte å være i retten med at de ikke kan utelukke at tidligere straffedømte vil kunne påvirke vitner eller på annen måte forstyrre, hindre eller påvirke gjennomføringen av hovedforhandlingen.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua