– PST vurderer at en norsk statsråd er et høyverdig etterretningsmål for både Iran og Kina. Ut ifra dette er det sannsynlig at sikkerhetsbruddene har gjort informasjon tilgjengelig for uautoriserte aktører, skriver statsminister Erna Solberg (H) i et svar til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

PST vurderer risikoen ved at Per Sandberg brøt instruksen og tok med tjenestetelefonen til Kina og Iran som «høy», heter det i brevet, som først ble omtalt av Aftenposten.

Per Sandberg kommenterer i en SMS til NTB:

Jeg registrerer at PST sier, «Det er sannsynlig». Det er ingen nyhet. PST sier dette i sikkerhetsbriefer før reiser og etter reiser. Det er jobben til PST. Jeg tillater meg å kommentere dette slik: «Det er også sannsynlig at ulike nasjoner får tilgang til mobilinfo, i Norge».

Måtte gå

Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister i august etter at det ble kjent at han mot regelverket tok med seg jobbtelefonen på en privat feriereise til Iran. Det er også avdekket at han har brukt samme mobiltelefon på reise til Kina.

I kjølvannet av Sandberg-saken ba kontrollkomiteen statsminister Erna Solberg svare på en rekke spørsmål om sikkerhet ved regjeringens mobilbruk. Komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) sier til NTB at informasjonen fra PST viser at det ble begått veldig alvorlige sikkerhetsbrudd.

– Det var derfor riktig at Sandberg gikk av som fiskeriminister, sier Andersen.

Han mener svaret fra Solberg også avdekker at det er stor forskjell på praksisen i de forskjellige departementene angående sikkerheten rundt regjeringens mobilbruk.

– Jeg forventer derfor at statsministeren innfører en praksis som tilfredsstiller rådene fra PST, sier Andersen.

Nye råd for utenlandsreiser

Kontrollkomiteen ville også vite hvilke tiltak statsministeren vil iverksette for å hindre lignende sikkerhetsbrudd i fremtiden.

– Rutiner må gjennomgås og om nødvendig innskjerpes. Jeg har bedt Justisdepartementet følge opp dette raskt, skriver statsministeren.

Hun medgir at det i framtiden likevel kan skje bevisste eller utilsiktede brudd på retningslinjene, ikke minst er det utfordrende for private reiser der departementene ikke er direkte involvert.

Når det gjelder bruk av elektronisk utstyr under reise til høyrisikoland, som for eksempel Iran og Kina, har Justisdepartementet bedt PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om å utarbeide felles råd om informasjonssikkerhet og bruk av elektronisk utstyr.

– Det er planlagt at disse rådene skal presenteres for departementsfellesskapet i løpet av september og danne grunnlag for en vurdering av om det er behov for å fastsette nærmere føringer om slik bruk, skriver Solberg.

Flere brudd

I sitt svar går statsministeren også gjennom alle kjente brudd på retningslinjene i departementene siden 2010. Der går det fram at flere politikere, som Ap-leder Jonas Gahr Støre, tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Sp-leder og statsråd Liv Signe Navarsete, også har tatt med og brukt tjenestetelefonen i høyrisikoland. En rekke statssekretærer står også på lista.

I noen av tilfellene ligger hendelsen seks-sju år tilbake i tid, og da fantes det ikke like strenge sikkerhetsregler som i dag, skriver Aftenposten.