Gå til sidens hovedinnhold

PST-sjef fikk bombevarsel fra journalist

Ble oppringt av en journalist som ville ha kommentar på Oslo-bomben. Les de hemmelige 22. juli-forklaringene her.

Tidligere PST-sjef Janne Kristiansen fikk vite om bomben mot regjeringskvartalet av en journalist, viser intervjuet med 22. juli-kommisjonen.

«Kristiansen forteller at hun var i Moss, hadde ferie og holdt på å pakke til en forestående reise i Spania, da en journalist ringte klokken 15.36 og fortalte om eksplosjonen i regjeringskvartalet,» heter det i hennes forklaring.

Les mer om de hemmelige 22. juli-forklaringene her!

Det var altså ikke Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som varslet sin egen sjef om bomben.

«Det er faen meg krig»
Kristiansen fortalte Gjørv-kommisjonen at hun etter denne oppringingen 22. juli i fjor, ringte kollega og fungerende sjef, Roger Berg, som var på vei til fjells - og at hun selv dro til Oslo. Hun ankom hovedstaden klokken 16.40.

Daværende PST-sjef utbrøt «Det er faen meg krig» da hun i et møte litt senere fikk meldingene om Utøya. Hun fryktet at PST-bygget var neste mål. Hun anså ikke det som usannsynlig siden PST hadde mottatt flere trusler mot eget bygg.

I forklaringen kommer det frem at Kristiansen ikke forsto hvordan hennes fravær i media fremsto utad før hun mandag morgen fikk spørsmål om hun «befant seg på Bali». Selv mente hun at hun burde vært til stede på pressekonferansen nat til lørdag - nettopp for å vise tilstedeværelse.

Full offentlighet
Fredag offentliggjorde Riksarkivet referatene fra en rekke embetsmenn til 22. juli-kommisjonen. Janne Kristiansen gikk av som PST-sjef i januar etter at hun hadde røpet informasjon om norsk etterretning i Pakistan. (©NTB)

Fakta om embetsmenn intervjuet av 22. juli-kommisjonen

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt om å få oversendt referatene fra følgende personer.

* Politimester Sissel Hammer, Nordre Buskerud politidistrikt

* Direktør Øistein Knudsen, Krisestøtteenheten (KSE), Justisdepartementet

* Avdelingsdirektør Christian Fredrik Horst, Fornyings -, administrasjons- og kirkedepartementet

* Ekspedisjonssjef Svein Efjestad, Forsvarsdepartementet

* Ass. departementsråd Morten Tiller, Forsvarsdepartementet

* Tidl. departementsråd Karin Moe Røiseland, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

* Viseadmiral sjef Haakon Bruun-Hanssen, Forsvarets operative hovedkvarter

* Forsvarssjef Harald Sunde, Forsvaret

* Direktør Kjetil Nilsen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

* Visepolitimester Sveinung Sponheim, Oslo politidistrikt

* Ekspedisjonssjef Mette Stangerhaugen, Justisdepartementet

* Direktør Lars Henrik Bøhler, Forsvarets data- og materielltjeneste

* Tidligere politimester Anstein Gjengedal, Oslo politidistrikt

* Tidligere ass. politidirektør Vidar Refvik, Politidirektoratet

* Avdelingsdirektør Knut Fosli, Justisdepartementet

* Ass. departementsråd, tidl. ekspedisjonssjef Henning Henriksen, SMK Kulturdepartementet

* Regjeringsråd Nina Frisak, Statsministerens kontor (SMK)

* Tidligere sjef PST Janne Kristiansen, Politiets sikkerhetstjeneste

* Direktør Jon Arvid Lea, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

* Direktør Bjørn Inge Larsen, Helsedirektoratet

* Avdelingsdirektør Severin Vikanes, Forsvarsdepartementet

* Departementsråd, tidligere politidirektør Ingelin Killengreen, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

* Tidligere politidirektør Øystein Mæland, Politidirektoratet

* Tidligere ass. departementsråd Hans Olav Østgaard, Justisdepartementet

* Tidligere ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold, Justisdepartementet

* Tidligere departementsråd Morten Ruud, Justisdepartementet

* Adm. direktør Øyvind Christoffersen, Statsbygg

* Direktør Bjørn Røse, Tolldirektoratet

Reklame

Nyhet: Nå får du denne bilen som ladbar hybrid