På en pressekonferanse utenfor Politiets sikkerhetstjenestes (PST) hovedkontor i Oslo sa Sjøvold at PST jobber aktivt med saken.

– Vi bistår Sørøst politidistrikt med det vi kan av informasjon. Vi jobber selvfølgelig også med å finne ut om dette kan inspirere andre til å begå lignende handlinger, sier Sjøvold.

Han la til at det er viktig at etterforskningen får gå sin gang. PSTs rolle foreløpig saken er å bistå Sørøst politidistrikt som har ansvar for etterforskningen.

Fornøyd med vurderingene

Sjøvold mener PST har gjort gode og riktige vurderinger av den siktede Espen Andersen Bråthen tidligere.

– Jeg skjønner godt at spørsmålet kommer opp, la han til.

Leder for seksjon for kontraterror Arne Christian Haugstøyl legger til at det er vanskelig å fange opp angrep som dette.

– Det er én gjerningsperson. Erfaringen tilsier at det er en kort planleggingshorisont, og han har brukt enkle midler og våpen. De sakene er veldig vanskelige for en sikkerhetstjeneste å fange opp, sier Haugstøyl.

Han legger til at det beskrives i PSTs vurderinger som det man frykter mest.

– Både vi og andre finner det veldig vanskelig.

Peker på psykisk helse

Sjøvold bekreftet at Bråthen er kjent for PST fra tidligere, men viser også til at den siktede nå skal gjennom en prejudisiell observasjon med tanke på å få en faglig vurdering av spørsmålet om tilregnelighet.

– Dette er en person som har gått ut og inn av helsevesenet en periode så jeg tror det er viktig at vi får denne historikken fram, sier Sjøvold.

– Vi var kjent med vedkommende. Hvordan vi var det må vi først og fremst dele med Sørøst politidistrikt, sier seksjonsleder Arne Christian Haugstøyl i PST.

(©NTB)