I september 2016 fikk Venstre-profil og stortingsrepresentant Abid Raja tilsendt flere hatmeldinger på SMS fra den kjente norsk-irakiske islamisten Mohyeldeen Mohammad.

Få dager senere publiserte islamisten en video på YouTube hvor han forsvarte SMS han hadde sendt. Raja offentliggjorde selv meldingene på Twitter.

Slik lød en av meldingene som lå på Rajas telefon:

«Din skitne svin, må Allah brenne deg i Jahannam, din uoppdratte kafir hund. Du er en skam for pakkiser og muslimer, ikke kall deg muslim, for Wallahi du har INGENTING med islam å gjøre, skitne forræder!!!».

Han skrev også: «(...). Du er virkelig et NULL og en skitten murtad kafir! Må Allah gi deg uhelbredelig sykdom, engstelighet, trengsel, fattigdom, et smertefullt og unkelig liv før døden, og la deg råtne i Jahannam for evig og alltid!!!»

Raja uttalte tidlig at han kom til å anmelde truslene, og saken har vært etterforsket av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) siden høsten 2016. Nettavisen er kjent med at PST har innstilt på å ta ut tiltale for tre forhold som går på trusler mot stortingsrepresentanter (etter straffelovens § 115), grove trusler (etter straffelovens § 264) og hensynsløs adferd (etter straffelovens § 266).

Øvre strafferamme for trusler mot folkevalgte er 10 års fengsel.

Elden: - Ukjente opplysninger

Statsadvokat Frederik Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) bekrefter at Nettavisens opplysninger stemmer.

- Det stemmer at den er sendt over til oss og at de har innstilt på at det skal tas ut tiltale. I løpet av kort tid kommer jeg til å vurdere påtalespørsmålet, sier Ranke til Nettavisen.

Mohyeldeen sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere PSTs innstilling. Hans faste forsvarer John Christian Elden sier følgende:

- Jeg er ukjent med at PST har kommet med en slik innstilling, og finner det riktig å avvente å kommentere det til statsadvokaten har fattet sitt vedtak.

- Vi er heller ikke kjent med noen siktelse, men han har ikke noe å erkjenne straffskyld for, avslutter Elden til Nettavisen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

I YouTube-videoen kommer Mohyeldeen med referanse til sharia og det han selv mener er islams syn på hvem som kan kalle seg for muslimer.

- Abid, vi muslimer får vemmelser hver gang vi ser at du åpner den stygge og skitne kjeften din. Måtte Allah gjøre deg stum og døv, sier islamisten i et aggressivt toneleie.

- Aksepterer ikke trusler

Raja, som i dag er femte visepresident på Stortinget, i tillegg til å være stortingsrepresentant, innrømmer at trusselmeldingene har vært ubehagelige.

- Ytringsfrihet er den viktigste bærebjelken i vårt demokrati. Jeg aksepterer ikke å bli forsøkt truet til taushet av ekstreme islamister. Det har vært belastende å være truet av flere ekstremister i lang tid, og jeg er derfor glad for at politiet endelig viser resultater, selv om saken har tatt aldeles lang tid å etterforske, sier han til Nettavisen.

- Mohyeldeens tankegods er blant annet et resultat av manglende integrering i det norske samfunnet, og ekstremistisk foreldet tankegods som dessverre likevel lever blant oss.

Det straffbare forholdet som går på trusler mot folkevalgte avgjøres til slutt av påtalemyndighetens øverste organ i Norge, Riksadvokaten. De øvrige forholdene som går på grove trusler og hensynsløs adferd avgjøres påtalemessig av NAST.

- På generelt grunnlag kan jeg si at vi ser alvorlig på slike saker. Hvis slik opptreden hindrer andre i å utøve sin virksomhet eller sitt verv som folkevalgt, eller påvirker folkevalgte, er det i seg selv alvorlig, sier Ranke.

- Viktig arbeid

Raja, som selv har pakistansk bakgrunn, og som er aktuell som statsråd i den nye blågrønne regjeringen, mener integreringsarbeid er viktig for å hindre framvekst av sterke ekstremistiske miljøer.

- Jeg mener det er viktig med målrettet arbeid mot all type ekstremisme og rasisme, og da må vi lykkes med å få til god integrering.

- Det handler da ikke bare om å få innvandrere i arbeid, men i særdeleshet også om å ta del i gode og sunne verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og å utvikle demokratiske sinnelag, avslutter Raja til Nettavisen.

Våpendom

Mohyeldeen har i en årrekke vært en kjent og profilert skikkelse i det ekstreme islamistiske miljøet på Østlandet. Han har også latt seg avbilde med våpen i utlandet, bilder som ble spredt i sosiale medier.

Den ekstreme islamisten har kontakt med andre profilerte islamister som blant andre Arfan Bhatti og Ubaydullah Hussain.

Han har flere ganger vært i politiets søkelys. I oktober 2013 ble han dømt til å betale en bot på 14.400 kroner for å ha båret en våpenkopi på offentlig sted, noe han ble tatt for 16. mai samme år.

I desember 2012 poserte han også med våpen i en video som angivelig er fra Syria. Her siterte han blant annet fra Koranen, muslimenes hellige bok. Han snakket også nedlatende mot PST i videoen, hvor det var lagt på arabisk musikk.

Bakgrunnen for tekstmeldingene og videoen var Rajas utspill om nikab og burka. Raja advarte i VG mot et forbud, men innrømmet samtidig at han har «kjent vemmelse» når han har sett kvinner i plaggene.

Også den muslimske samfunnsdebattanten Maryam Trine Skogen har blitt utsatt for hets av Mohammad. Etter Skogen hadde skrevet et innlegg til støtte for homofile muslimer, mottok hun hatmeldinger fra Mohyeldeen, meldte TV 2 i 2016.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få klarhet i om hetsen mot Skogen har vært etterforsket av politiet.