*Nettavisen* Nyheter.

PU økte overtidsbruken med 200 prosent siden mai

VENTER PÅ REGISTRERING: Et antall asylsøkere sitter i registreringskø hos Politiets Utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Til tider er det stor pågang og lange køer her.

VENTER PÅ REGISTRERING: Et antall asylsøkere sitter i registreringskø hos Politiets Utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Til tider er det stor pågang og lange køer her. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Sterk økning i ankomster av asylsøkere har ført til at overtidsbruken i Politiets utlendingsenhet har skutt i været.

11.11.15 10:34

OSLO (Nettavisen): Sist uke ble det satt ny rekord med 2452 registrerte asylsøknader til Norge. Køer av asylsøkere utenfor og inne på Politiets utlendingsenhets lokaler på Tøyen i Oslo gir en en pekepinn om økende arbeidsbyrde for etaten som skal registrere alle som søker asyl i Norge. Frivillige som jobber med å dele ut mat og drikke til nyankomne asylsøkere forteller at det til tider er mange timers ventetid før registreringen hos PU på Tøyen er unnagjort.

Les også: Solberg åpner for luftbro for asylsøkere

Supermottaket i Råde i Østfold, som etter planen skulle ha tatt unna hovedtyngden av alle nyankomne asylsøkere nå, har ennå ikke nådd full kapasitet, og det er langt fra alle som finner veien til Råde. Logistikken har vært en stor utfordring i mottaksapparatet. Mange asylsøkere kommer til Oslo - og til grenseovergangen Storskog i Øst-Finnmark.

Nettavisen har fått tall fra Politiets utlendingsenhet over overtidsbruken på Registreringsseksjonen på Tøyen, Råde og i Sør-Varanger/Kirkenes hittil i år. Tallene viser en eksplosiv økning i bruk av overtid. (Se tabell nederst i saken).

5190 overtidstimer i oktober

I januar, februar og mars lå overtidsbruken på henholdsvis 160, 190 og 130 timer, men så skjøt det fart.

Artikkelen fortsetter under.I april var det snakk om 590 timer med overtid, og så i mai - parallelt med at asylstrømmen eksploderte - var overtidsbruken oppe i 1730 timer. Siden mai, da bølgen startet, og til oktober, har overtidsbruken hos PU økt med 200 prosent.

I juni ble det registrert 1280 overtidsdtimer, i juli 2010, i august 2950, i september 4590 og i oktober 5190.

Mange nyansatte må læres opp

Overtidsbruken henger direkte sammen med de økte ankomstene, slår PU fast overfor Nettavisen.

Selv om etaten har fått mange nye ansatte, må disse læres opp. Kombinasjonen av store ankomster og mange nyansatte har ført til høyt overtidsbruk de siste månedene.

PU tror at dette er en tendens som vil fortsette en stund framover.

256 ansatte

Per 3. november hadde PU 256 ansatte ved Politivakta og Registreringsseksjonen. Disse stillingene er fordelt på Oslo, Råde og Sør-Varanger/Kirkenes. Det er blitt ansatt godt over 100 personer på Registreringsseksjonen fra og med august, opplyser PU.


Styrker PU-budsjettet

Regjeringen foreslo i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet å legge inn 160 millioner kroner til 170 nye stillinger i Politiets utlendingsenhet knyttet til registrering og oppfølging av asylsøkere. I alt ble det foreslått å styrke politibudsjettet med 350 millioner kroner.

Regjeringen har også funnet midler til andre politioppgaver som øker i kjølvannet av flyktningestrømmen, ifølge regjeringen.no. Det gjelder økte transportutgifter, utvidet registrering for de som kommer fra områder hvor kjente terrororganisasjoner har fotfeste, økt innsats til å avdekke uriktige opplysninger om identitet og statsborgerskap og intensivert patruljering og kontroller på buss og tog i grensenære områder, i alt 154,3 millioner kroner/166 stillinger. I tillegg foreslås 23 stillinger til Øst-Finnmark politidistrikt for å kunne håndtere situasjonen på Storskog og i Kirkenes, 12 stillinger til Kripos knyttet til fingeravtrykkregistrering, etterretningsoppgaver og etterforskning og sju stillinger til distriktsenhetene i PST og ti stillinger til PST sentralt. Det blir videre satt av 76,1 millioner kroner til økte kostnader til tolk, språkanalyser, kostnader forbundet med opphold i PU-lokaler og logistikk til og fra asylmottak. I tillegg settes det av 82,3 millioner kroner til midlertidig å benytte nyutdannede fra Politihøgskolen til oppgaver knyttet til økte asylankomster.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.