*Nettavisen* Nyheter.

Raser mot Avinor

Foto: (Scanpix)

Ny transportplan setter mange følelser i sving hos Norges Naturvernforbund.

17.01.08 13:35

Transportetatene la torsdag fram sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010–2019 (NTP).

At Avinor ønsker å investere mange milliarder kroner for å øke flytrafikken, vekker harme:

- Uakseptabelt
– Dette er helt uakseptabelt. Å bygge ut flyplassene for større kapasitet er ikke noe svar på klimautfordringen – tvert imot, sier leder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund i en pressemelding.

Han fortsetter:

– At Avinor ikke vil finansiere utbyggingene med landingsavgifter, tyder på at økte avgifter gir mindre trafikk. Vi tolker dette som et sterkt signal om at økte miljøavgifter på flytrafikken er virkningsfullt for å redusere både flytrafikkens klimagassutslipp og behovet for store investeringer i flyplasser.

Derimot er de mer positive til Statens vegvesens «vedlikeholdstankegang»:

– Dette er fornuftige prioriteringer, som er bra for både miljø og trafikksikkerhet. Jokeren blir hva bompengeinntektene og eventuelle ekstrabevilgninger skal brukes til. Statens vegvesen legger fortsatt opp til å bygge ut flere store vegprosjekt ved hjelp av bompenger, sier Haltbrekken.

- Tenk nytt
Han mener de pengene bør brukes annerledes:

Norges Naturvernforbund foreslår konkret at det satses på regionale «pakker», også utenom de store byene, der bompengemidler kan brukes til mer enn bare å bygge veger, med velsignelse av Stortinget.

– Istedenfor å bygge firefeltsveger, eksempelvis i Hedmark og Oppland, bør bompengeinntektene brukes til mindre trafikksikkerhetstiltak – som midtrekkverk – bygging av gangveger og sykkelveger, økt vedlikehold, satsing på kollektivtransport. Også køprising, færre parkeringsplasser og økte avgifter på drivstoff er viktige miljøtiltak, understreker Haltbrekken.

De viser også forståelse overfor Jernbaneverket, som ikke prioriter dobbeltspor mellom Oslo og Ski dersom jernbanebevilgningene holder seg på 2007-nivå.

- Mer til togene
– Vi har stor forståelse for at Jernbaneverket prioritere økt vedlikehold av dagens banenett. Dette er viktig for å få til et pålitelig togtilbud. Vi er også enige i at godstrafikken må ha høy prioritet. Det er imidlertid et stort tankekors at dobbeltsporet mellom Oslo og Ski – som vil betjene en svært trafikkert strekning, som er viktig ikke bare for lokaltrafikken, men også for regiontrafikk, utenlandstog og godstrafikken, er satt på vent, påpeker Haltbrekken.

Han mener Jernbaneverket må få mer penger:

- Det trengs mer penger for å bygge ut jernbanen. Dersom det ikke kommer betydelig mer penger – enten gjennom statlige bevilgninger eller f.eks. overføring av penger fra vegprosjekter til jernbane i Oslopakke 3 – er det nødvendig med en debatt om Jernbaneverket har gjort riktige prioriteringer i sitt forslag til investeringsbudsjett i NTP, avslutter Lars Haltbrekken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag