Tidligere onsdag kunne Nettavisen fortelle at seks av 16 kommunale sykehjem i Oslo kommune ikke tilfredsstiller kravene om bad på alle rom.

Totalt er det 550 rom som er uten bad på disse sykehjemmene.

Samtidig raser debatten om det privatdrevne Frognerhjemmet, som fra nyttår må legges ned, nettopp fordi det mangler bad på rommene.

Dette får opposisjonspartiene i Oslo bystyre til å reagere.

- Når mer enn en tredjedel av kommunens egne sykehjem er uten bad, kan ikke Arbeiderpartiet argumentere for at dette er livsviktig, sier bystyrepolitiker Aina Stenersen (Frp) til Nettavisen.

Se oversikt over hvilke sykehjem som mangler bad lenger ned.

Les også: I Oslo må private sykehjem uten bad legge ned: Her er seks kommunale sykehjem som også mangler bad

- Stor forskjellsbehandling

Stenersen mener saken viser at byrådet rett og slett forskjellsbehandler kommunale og private sykehjem.

- At 550 rom i kommunale sykehjem ikke har bad, er tall som vi i Frp har forventet. Vi ser en stor forskjellsbehandling mellom kommunale, ideelle og private sykehjem, sier Frp-politikeren.

Hun hevder at den ansvarlige byråden, eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap), ikke bryr seg om de eldre på private sykehjem.

- Eldrebyråden tar ikke ansvar for alle eldre i Oslo, men kun de kommunale. Jeg ser også at kommunale sykehjem har en stor forutsigbarhet, enda de pårørende og eldre er mer fornøyd med andre aktører, sier Stenersen.

Les også: Frp-politikere krever stans i flyttingen av Ingrid Espelid Hovig (93)

- En stor skandale

Direktør for private langtidshjem i Oslo kommune, Anne Berger Sørli, opplyste til Nettavisen at de følger Oslos strategiske boligplan for eldre med hjelpebehov, som er en tiårsplan for oppgradering av sykehjemmene.

- Mange av sykehjemmene ble bygget på 70- og tidlig på 80-tallet, og oppfyller ikke dagens krav. Planen vil på sikt føre til at gamle bygg kan utfases og erstattes med plasser i moderne og fleksible bygg, sa hun.

Men nå går Stenersen så langt som å kalle dette en skandale.

- At kommunale sykehjem får 10 år på seg, sammenlignet med ideelle og private som de eldre vil beholde, er en stor skandale, sier hun.

Les også: - Jeg forstår ikke hvorfor hun må flytte

Kommunale sykehjem uten bad på rommene:

- Det er veldig provoserende

Sykehjemsetaten i Oslo drifter i dag 16 langtidshjem for eldre. Kommersielle leverandører drifter 14 langtidshjem, og ideelle organisajoner drifter ti. Totalt er det 3610 plasser i langtidshjem.

Etaten påpeker at de kommunale bygningene har ulike løsninger, og at det er ulike grunner til at de ikke oppfyller kravene. Det kan for eksempel være at de har wc og vask på rommet, men at dusjen er på gangen.

Dette provoserer også Stenersen.

- Det er veldig provoserende at etaten viser til at kommunen har ulike løsninger uten å ha bad på rommene. Det samme som Frognerhjemmet som må legges ned, sier hun, og påpeker:

- Jeg håper velgerne ser rett gjennom Aps ansvarsløse eldreomsorg i Oslo. Nå har de tallene svart på hvitt.

Les også: Stang om tvangsflytting av eldre - Dette er sårbare mennesker, ikke pakker

Høyre: - Redd for kapasiteten

Bystyrepolitiker James Stove Lorentzen (H), er også bekymret for konsekvensene av politikken som føres av Oslo-byrådet.

- Høyre er redd for at kapasitet bygges ned for mye, for fort. De nylige publiserte ventelistene til sykehjem viser at det er fare for at Oslo går inn i en periode med økende ventelister, sier Lorentzen til Nettavisen.

Han mener byrådet derfor må fortsette samarbeidet med Frognerhjemmet.

- Høyre vil be byrådet om å utrede muligheten for å fortsette samarbeidet med Frognerhjemmet gjennom for eksempel en avtale om kjøp av enkelt plasser i en overgangsfase på 1-2 år for å sikre nok kapasitet, eventuelt å utlyse et nytt anbud for en kortere periode enn det pågående anbudet som er for åtte år, sier han.

Tellevik Dahl: - Ingen forskjellsbehandling

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) i Oslo, avviser imidlertid at hun behandler kommunale sykehjem bedre enn de private.

- Det er ingen forskjellsbehandling. De private sykehjemmene har hatt god tid på å forberede seg på å møte disse kravene. De ble kjent med dem da kontraktene ble inngått i 2011, sier Tellevik Dahl til Nettavisen, og legger til:

- Vi er selvfølgelig en stor eier, og det vil ta tid å komme gjennom alle sykehjemmene. Men vi har økt farten, og for private som har færre bygg så burde det være mulig i løpet av åtte år å imøtekomme kravene om bad, sier hun.

Les også: - Denne situasjonen burde Espelid Hovig aldri stått i

Hun stiller seg undrende til Stenersens kritikk av kravet om bad.

- Krav om bad på kommunens sykehjem har et enstemmig bystyre vært enige om siden 2008, og vi har bekreftet de kravene annen hvert år. Jeg synes det er litt rart at Stenersen ikke er kjent med at hun selv har vært med på å behandle rehabiliteringsplanene, sier hun, og samtidig legger til:

- Men det er helt riktig, det er ikke bra nok at over 500 av våre sykehjemsplasser ikke har eget bad.

Les også: Olav Thon ber politikerne snu om Ingrid Espelid Hovig

- Forstår folk reagerer

Tellevik Dahl mener det forrige borgerlige byrådet, selv må ta mye av ansvaret for dette.

- Vedlikeholdsetterslepet på kommunale sykehjem da vi overtok var formidabelt. Det er derfor dette byrådet har økt rehabiliteringen med én milliard utover det Høyre-byrådet ville bruke i denne bystyreperioden. Vi er utålmodige på vegne av de eldre, sier hun.

- Forstår du at folk reagerer på at private sykehjem uten bad må legges ned, samtidig som kommunale kan fortsette uten bad?

- Ja, det forstår jeg veldig godt. Høyre og Frp styrte byen i 18 år og brukte alt for lite penger på å rehabilitere våre sykehjem. Det er derfor byrådet bruker 1 milliard kroner mer for å komme raskere til å nå målet, sier Tellevik Dahl.

Les også: 1.420 personer venter på sykehjemsplass i Norge

- Ganske oppsiktsvekkende

Når det gjelder Frognerhjemmet, så viser hun til at siden det Arbeiderparti-ledede byrådet tok over i 2015, har de brukt begge opsjonene i kontrakten med Frognerhjemmet, og forlenget kontrakten med det maksimale antall år som er lovlig.

- Men nå har vi ikke mulighet til å gjøre det flere ganger, og kontrakten går ut. Og i alle disse årene har Frogner menighet hatt mulighet til å forberede seg til 2018 og de kravene som stilles, og jeg synes det er synd at de har valgt å ikke gjøre det, sier Tellevik Dahl.

Hun synes det derfor er spesielt at både Stenersen og Lorentzen mener at de bør forlenge kontrakten med Frognerhjemmet.

- Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende at de to største opposisjonspartiene mener at vi skal bryte norsk lov og bare forlenge kontrakten, og at Stenersen selv ønsker en lavere standard enn det vi har vært enige om i mer enn ti år, sier byråden, og legger til:

- Jeg minner også om at brannforskriftene ikke oppfylles på Frognerhjemmet, fordi de mangler sprinkelanlegg.