VIKA, OSLO (Nettavisen): Tallene kommer frem i en rapport som presenteres tirsdag morgen, utarbeidet av SaLTo.

SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge.

Totalt ble det registrert 2795 straffbare forhold på ungdom mellom ti og 17 år, med gjerningssted i Oslo kommune. Tallene inkluderer både gutter og jenter i alderen.

Dette utgjør 6,4 prosent av alle straffbare forhold i hovedstaden i 2017. For 2016 var tallene 5,8 prosent.

Les også: - Ungdomskriminalitet var et problem i Oslo lenge før innvandrerne kom

De siste ukene har det vært stor debatt rundt problematikken med voldelige hendelser i Oslo øst og sørøst. En rekke unge menn er pågrepet, i tillegg har ungdommer vært involvert i alvorlige hendelser.

Det var derfor stor spenning i forbindelse med fremleggelsen av den siste rapporten. Lærere, helsepersonell, politi og en rekka andre etater er representert på konferansen.

BLOGG: De unge spør: Hvorfor tas ikke gjenglederne?

97 prosent av ungdommer ikke registrert

I rapporten kommer det også ferm at antall straffbare forhold per 1000 innbygger, i alderen 10 - 17 år, var 56,1. Tilsvarende tall for 2016 var 45,3.

Antall personer med lovbrudd per 1000 innbyggere i alderen er 29,8. Tilsvarende tall for 2016 var 25,2.

I innledningen av rapporten kommer det ettertrykkelig frem at 97 prosent av barn og ungdommer i Oslo ikke er blitt registrert med for kriminelle forhold.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

I rapporten kommer det også ferm at det har vært en økning i registrert fysisk vold blant barn og unge i 2017.

"Vi må tilbake til 2007 for å finne en lignende høy registrering. En av faktorene som bidro til økningen, var antall anmeldelser der flere gjerningspersoner er involvert", heter det i rapporten.

Les også: Ti menn fengslet etter skyteepisoder i Oslo

"Økningen i fysisk vold og massevold kan kobles sammen med en voldstrend på internett og bruk av sosiale medier. Noen av voldssakene blir filmet av de unge og legges ut på internett, og sosiale medier bidrar til at mange kan være involvert når det avtales en slåsskamp".

- Dette er ungdommer som kommer fra fattige familier, som bor trangt og hvorforeldrene ikke følger dem opp godt nok. Mange av dem har også opplevd vold i familien, sa byrådsleder i Oslo Raymond Johansen fra talerstolen på konferansen.

- Mange mestrer ikke skolen. De søker etter alternative arenaer for å hevde seg. Det er vi voksne som har skapt disse problemene. Det er vi som har gjort at disse unge har for få alternativer til å mestre livet innenfor rammene samfunnet har satt.

- Alle fra Holmenkollen til Holmlia skal følge seg trygge i Oslo, sa Johansen.

Forrige uke uttalte justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at Oslo ikke tåler mer innvandring, noe som fikk byrådsleder i hovedstaden Raymond Johansen til å reagere. Han sendte et stikk til Wara fra talerstolen tirsdag.

– Vi har alltid hatt denne typen problemer i Oslo. Uavhengig av etnisitet. Dette er en avsporing i debatten. Slik snakker vi ikke der jeg kommer fra. Dette handler selvsagt ikke om farge.

Økte forskjeller

I en ferske rapporten pekes det også på at sosiale forskjeller i Oslo øker, og at dette er noe som kan skape grobunn for konflikter og kriminalitet.

"Det registreres mer kriminalitet med gjerningssted i bydelene øst i Oslo enn vestlige bydeler. Samtidig ser vi at ungdom fra øst står bak en klar økning av ran i vest. Mange av de gjentatte gjengangerne kommer fra fattige familier i små leiligheter, og de oppholder seg derfor i større grad ute i det offentlige rom", står det i rapporten.

Lovbrudd som ran og utpressing, bedrageri og seksuallovbrudd shar steget de siste to-tre årene.

I 2017 var det totalt 1483 personer som ble registrert med straffbare forhold. Dette er en økning med 260 personer fra 2016, da tallet var 1223. For 2017 var det 1100 gutter som stod for straffbare forhold, og 383 jenter. Tilsvarende tall for 2016 var henholdsvis 928 og 295.

Politiet i Oslo bemanner opp med 70 nye stillinger i hovedstaden for å få bukt med ungdomskriminaliteten, som har fått mye oppmerksomhet i media de siste månedene etter flere volds- og skyteepisoder.

- Vi er i en krevende tid

30 av stillingene tilfaller politiet i Oslo øst.

- Vi er inne i en krevende tid. Vi er i en tid hvor det ikke er så mange tilbud, men det er viktig at vi er til stede, sa politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold.

- Mye av det vi sliter med handler om narkotika. Mange av ungdommene vi har med å gjøre sliter med rus. Noen tror det bare er å sette opp salgsboder for cannabis og så løser det alle problemer.

- Mange av ungdommene vi har med å gjøre sliter med rus. Vi skal gjøre det vi kan, sammen med alle her, for at Oslo permanent skal være trygg over tid, sa Sjøvold.