OSLO (Nettavisen): - Vi har sett vold, narkoomsetning og drapstrusler i utsatte bydeler. Dette er uakseptabelt, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under høringen om ungdomskriminalitet mandag.

Nettavisen har samlet noen sitater fra høringen i regi av helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre. Hele referatet fra vår direkterapportering kan du lese her.

Les også: - Slik skal gjengene tas

Les også: Oslo-politiet: - Har 150 kriminelle unge gjengangere


- Vi løser ikke problemene ved å grave oss ned i skyttergravene eller se bakover. Oslo er en trygg by, men som i alle storbyer vil det være kriminalitet, og kriminaliteten kjenner ingen grenser.

Komiteleder James Stove Lorentzen (H)


- Jeg tror at det å gå å vente på en dom på tre måneder eller et år for en ungdom er uendelig lang tid. Vi må få til et hurtigspor.

Politiinspektør Jon Roger Lund i Oslo politidistrikt.


- Det er for lite folk mellom husene i bydelene våre. Jeg vokste opp i gruvebyen Sulitjelma. Der satt kjerringene på lekeplassen. Vi så det her også da to somaliske mødre satte seg ved ballbingen. Det ble en helt annen stemning.

Politiinspektør Jon Roger Lund


- Jeg mener det burde være meldeplikt til skolen ved første lovbrudd, slik at vi kan fange opp disse ungdommene tidlig. Jeg mener det er uholdbart at noen kan ha 100 lovbrudd bak seg og få lov til gå rundt.

Bystyrerepresentant Aina Stenersen (Frp)


- Vi hadde flere uønskede hendelser. Vi innførte adgangskontroll som hindret uvedkommende å komme inn på skolen. Vi slipper å få folk som skal selge narkotika inn, vi slipper å få uønskede miljøer inn. Vi har også fått elever som ønsker å komme til skolen vår for å slippe sosial kontroll fra mannlige familiemedlemmer.

Rektor ved Bjørnholt videregående skole, Else Birgitte Roscher-Nielsen


- Jeg mener elevene burde bestå tiårig grunnskole for å komme inn på videregående. Vi får mange elever inn som ikke har de grunnleggende ferdighetene.

Rektor Else Birgitte Roscher-Nielsen


- Hvis vi ikke går inn i levekårsutfordringene, vil problemet med gjengkriminaliteten bare komme igjen og igjen. Jeg er fremdeles bekymret for at det er så mange elever og foresatte vi ikke når og som lever i et utenforskap.

Rektor Jarle Dukic Sandven ved Romsås skole


- Ungdomskriminalitet handler ikke om hudfarge eller religiøs bakgrunn. Vi har hatt kritthvit ungdomskriminalitet i denne byen. Det handler om sosioøkonomiske utfordringer.

Bystyrerepresentant Fabian Stang (H)


- Vi har sett vold, narkoomsetning og drapstrusler i utsatte bydeler. Dette er uakseptabelt.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap)


- Det uroer meg at nærmere 100.000 står utenfor arbeidslivet i Oslo i dag.

Byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Hellevik Dahl (Ap)


- Det må være en blanding av bebyggelse for at du skal få et godt bomiljø. Når jeg leser om Løren, tenker jeg at dere bare kan begynne å sette av penger. Små og dårlige leiligheter i blokker. Om noen år er dette som Vestli.

Barne- og ungdomspsykiater Pål Henriksen


- Dette er en alvorlig situasjon, og den er sannsynligvis mer alvorlig på Holmlia enn i Groruddalen.

Spesialrådgiver Yngve Carlsson i Kommunenes Sentralforbund


- Man bør gjøre en grundig årsaksanalyse som grunnlag for handlinger. Oslo har hatt en nesten bemerkelsesverdig nedgang i ungdomskriminaliteten i mange år. Var det ren flaks, eller kan det ha sammenheng med noen av tiltakene som ble satt inn den gangen?

Spesialrådgiver Yngve Carlsson i Kommunenes Sentralforbund


- Jeg har spurt Raymond Johansen om hvor de 151 kriminelle gjengangerne bor, men har ikke fått svar.

Aina Stenersen (Frp)


- Vi er nødt til å snakke om narkotika i bystyret i Oslo. Narkotikaen flommer i Oslo. Det er en av grunnene til at disse gjengene nå har mye penger.

Raymond Johansen (Ap)


- Folk i Oslo skal føle trygghet, enten de bor i Holmenkollen eller Holmlia.

Raymond Johansen (Ap)


- Ungdomsarbeidet er dessverre blitt nedprioritert. Ungdom i 1998 hadde flere voksne å snakke med enn i dag.

Seksjonsleder for aktivitetsenheten i bydel Grorud, Habib R. Tahir.


- I stedet for kontantstøtte, tenk om vi i bydelene kunne fått disse pengene.

Rashid Nawaz (AP), leder for bydelsutvalget i Stovner.


- Jeg har aldri sagt at vi ikke har integreringsutfordringer.

Raymond Johansen (Ap)


- En ting som er positivt, spesielt på Søndre Nordstrand, det er initiativet fra privatpersoner. Vi ser det samme på Stovner. Det er viktig at vi får med de ressurssterke naboene.

Komiteleder James Stove Lorentzen (H)


Se video med politiinspektørens oppfordring til Oslo-foreldre: