Mandag 18. juni blir det høring i Oslo i forbindelse med voldsproblemene i Oslo øst og sør de siste månedene. Høringen skjer mellom 10.00 - 14.00.

Det har vært en rekke oppslag i media om ungdommer som kaster stein og truer Natteravnene, i tillegg til andre volds- og skyteepisoder.

- Det har kommet en del nyheter det siste halvåret som har vært urovekkende. Vi tror alle er litt skremt av den økningen i ungdomskriminalitet i Oslo som kom frem i SaLTo.

Steinkasting mot Natteravnene

- Det er naturlig at vi inviterer en rekke aktører i alt fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap), ungdommene selv, bydelsutvalgene og politiet, sier James Stove Lorentzen, komitéleder av Helse- og sosialkomiteen i bystyret i Oslo, til Nettavisen.

Tidligere denne uken meldte Nettavisen nyheten om at Johansen kunne bli kalt inn til en høring i juni. Tidligere denne uken var det også hastemøte mellom Natteravnene og politiet i Oslo øst, etter at ungdommer forrige helg kastet stein mot dem. Én av Natteravnene ble truffet hodet og fraktet bort i ambulanse.

- Ønsker grundig forklaring

Generalsekretær for Natteravnene Lars Norbom er også kalt inn til høringen. Det er foreløpig bare Johansen av byrådene som er kalt inn til høringen.

- Vi er fortsatt i prosess med å invitere folk til å komme. Det er begrenset hvor mange vi kan kalle inn, men det er naturlig at Johansen som byrådsleder kalles inn. Han har vist stor interesse for temaet og dette er et tema som angår skole, oppvekst og helse. Fra et overordnet perspektiv ønsker vi å høre hans syn på problematikken, sier Lorentzen.

Byrådsleder Raymond Johansen er klar til å bidra i høringen, og mener det er viktig at problemene blir tatt tak i.

- Jeg er veldig glad for at et samlet bystyre er opptatt av disse problemstillingene. Jeg ser fram til, sammen med alle andre som skal bidra til denne høringen, å fortelle om alle tiltakene vi gjennomfører for å styrke forebyggingen blant unge, sier Johansen til Nettavisen på epost, gjennom rådgiver Marte Ingul.

- Byrådet har denne uken foreslått 49 millioner kroner til dette viktige forebyggingsarbeidet. Så er kriminalitetsbekjempelse en politioppgave, og jeg har løpende dialog med politiet. Jeg opplever også at bydelene følger opp konkret innsats.

Vil gi 15 mill. til forebyggingsarbeid

Johansen lister opp følgende forslag byrådet i Oslo avga til revidert nasjonalbudsjett onsdag denne uken:

  • 15 millioner kroner som styrker forebyggingsarbeidet med oppfølging av unge gjengangere og utsatt ungdom.
  • 16 millioner kroner for flere sommerjobber, fritidstilbud som er åpne lenger og Utekontakter i bydelene som er ute.
  • 10 millioner kroner til oppgradering av fritidsklubber og utstyr.
  • 8 millioner kroner til ungdomsskoler med særskilte utfordringer fordi skolen skal være et trygt og godt sted å være.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Medlem av Helse- og sosialkomiteen, Aina Stenersen (Frp) mener en høring er viktig for å vite hvordan en fremtidig politisk kurs skal stakes ut.

- Vi ønsker en grundig forklaring fra alle partene, slik at vi vet hvilke politiske midler vi skal ta i bruk for å få bukt på problematikken med ungdomskriminalitet, sier Stenersen til Nettavisen.

- Hele komiteen har vært positiv til en høring, og alle partiene bidro med innspill til hvem vi skulle kalle inn, inkludert nestleder i Oslo Ap Khamshajiny Gunaratnam.

- Problem lenge før innvandrerne kom

Steinkastingen lørdag 19. mai skjedde under en måned etter at politiet stoppet Natteravnenes patruljering i Stovner- og Vestli-området, i Oslo øst. Årsaken var et angrep på Natteravnene fredag 20. april. Ungdommene ropte da skjellsord og kastet stein mot Natteravnene.

Lørdag 12. mai ble også Natteravnene i Vestli truet med steinkasting og at de skulle skytes av ungdommer. Begge hendelsene ble meldt om til, og håndtert av, politiet.

Tidligere har justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) uttalt at Oslo ikke tåler mer innvandring, noe som fikk byrådsleder i hovedstaden Raymond Johansen til å reagere.

I et Nettavisen-intervju med forsvarsadvokat Vidar Lind Iversen i begynnelsen av mai, uttalte han at ungdomskriminalitet var et problem i Oslo lenge før innvandrerne kom.

Han har selv vokste opp på Romsås, ett av problemområdene i Oslo øst, på 70- og 80-tallet. Han deltok selv flere ganger i slåssing og ungdommene fra hans område var beryktet og stigmatisert.