I en pressemelding torsdag ettermiddag kaller byrådsleder Raymond Johansen (Ap) et forbud mot fossilbiler «helt uaktuelt».

– Byrådet ønsker ikke et forbud mot fossilbiler i Oslo, slik enkelte medier i dag har hevdet, sier byrådslederen.

Les Gunnar Stavrums blogg: For drastisk å forby bensinbiler

– Med innføring av miljødifferensierte bomsatser og lavutslippssoner håper vi langt på vei å nå målsettingene innen 2024. Jeg ser det derfor som helt uaktuelt med forbud mot fossilbiler.

Torsdag morgen meldte NRK at byrådet har bedt Klimaetaten finne ut hvordan området innenfor Ring 3 kan bli fossilfritt i 2024. Utredningen er ett av flere tiltak i en ny handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo, som byrådet legger fram torsdag.

Fossilfritt

– Jeg har bedt om en utredning fra Klimaetaten om faglige råd til hvordan vi kan gjøre området innenfor Ring 3 fossilfritt fram mot 2024, slik et bredt flertall i bystyret inkludert Høyre har vedtatt. Jeg har ikke bedt om et forbud mot fossilbiler i min bestilling til Klimaetaten, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hun sier ikke noe om hvordan området innenfor ring 3 kan bli fossilfritt uten et forbud mot bensin- og dieselbiler.

Til NRK torsdag sa hun dette:

– I løpet av de siste to årene har byrådet levert på de fleste tiltakene i den gamle handlingsplanen, men selv om vi har gjort mye, viser de faglige utredningene at vi må gjøre mer for å få ned den farlige luftforurensningen, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til NRK.

Hun svarte slik på om fossilfritt betyr forbud:

– Det vil utredningen vise. Virkemidlene på veien er miljødifferensiering og lavutslippssone, og så får vi se hva som vil være nødvendig.

Ytterliggående

Høyre mener et mulig forbud er ytterliggående.

– Hvis byrådet virkelig vurderer et totalforbud mot bensin- og dieselbiler innenfor Ring 3, så er det et ytterliggående tiltak som vil skape enorme problemer i hverdagen for veldig mange, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg.

Han anbefaler byrådet å satse mindre på tvang og forbud og viser til at elbilene utgjorde 40 prosent av nybilsalget i Oslo i desember, og at andelen er økende.