Gå til sidens hovedinnhold

Realfag har blitt populært

Stadig flere søker seg til teknologiske studier. Øystein Djupedal jubler.

- Jeg er svært glad for å se økt søkning og opptak til de teknologiske fagene, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en kommentar til tallene fra Samordna Opptak som ble offentliggjort i dag.

Det er spesielt gledelig å se at antallet kvinner som får tilbud om studieplass ved masterstudiene i teknologi har økt.

Trenden er snudd
- Det kan tyde på at den negative trenden knyttet til realfag og teknologiske fag er i ferd med å snu og at regjeringens satsning på realfag virker. Vi må likevel fortsatt anstrenge oss slik at enda flere vil velge realfag og teknologiske fag neste år, sier han.

Antallet kvinner som får tilbud om studieplass ved masterstudiene i teknologi har økt fra ca. 20% i 2005 til i overkant av 27% i år.

- Nå er det viktig at institusjonen tar godt vare på de kvinnene som har fått tilbud om studieplass slik at de tar i mot tilbudet og fullfører studiene, understreker Djupedal.

Statsråden viser i tillegg til at årets opptak vil gi omtrent like mange søkere tilbud om studieplass som i fjor.

Lærerutdanninger
Tallene fra Samordna Opptak viser også økning i antallet kvalifiserte søkere til lærerutdanningene. I 2005 var det en sterk nedgang i antallet kvalifiserte søkere til allmennlærerutdanningene fordi det da ble innført poeng- og karakterkrav. I år ser det ut til at trenden har snudd. Dette er positivt for mulighetene til å realisere reformen i grunnopplæringen, Kunnskapsløftet, i årene fremover.

Årets tall viser også økning i antall kvalifiserte søkere til førskolelærerutdanningen.

- Barnehagereformen innebærer behov for flere førskolelærere. Derfor er jeg tilfreds med at flere enn i fjor har søkt og får nå tilbud om studieplass ved førskolelærerutdanningene, fortsetter Djupedal.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar

Kommentarer til denne saken