Organisasjonen ber blant annet om å øke bevilgningene til forebygging og avdekking av vold og overgrep, samt å sikre rettighetene til barn som lever i vedvarende lav inntekt i Norge. De mener også at barnetrygden må økes.

I tillegg viser Redd Barna til at millioner av barn i verden i dag fortsatt ikke er tilbake på skolebenken og at behovet for bistand og nødhjelp i 2022 vil være større enn på mange tiår. De ber Norge om å sette av minst 1 prosent av BNI til bistand.

Regjeringen samles i dag for å begynne planleggingen av neste års statsbudsjett.

(©NTB)