I oktober plukket det norske skipet Ocean Viking opp 234 menn, kvinner og barn fra Middelhavet. Italia ville ikke ta imot migrantene, og de endte etter hvert i Frankrike.

Frankrike mente Norge burde avlaste landet med å ta imot en gruppe og argumenterte med at Ocean Viking tross alt er et norskeid skip.

I november sa Norge ja til å relokalisere 20 personer. Kravet var at de var reelle asylsøkere fra enten Syria, Somalia, Jemen, Eritrea, Tyrkia eller at de var statsløse. Men i desember hadde franske myndigheter fortsatt ikke klart å finne noen blant de 234 som var interessert i å reise til Norge.

Det bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI) overfor Vårt Land denne uken.

Vårt Land skriver at regjeringen i det stille har sluttet seg til det som heter EUs midlertidige solidaritetsmekanisme for middelhavslandene. Avtalen utløper i juni.

– Norge skal avlaste europeiske land som er «særlig berørt av migrasjonen over Middelhavet, skrev Justisdepartementet i en instruks som ble sendt til UDI og Politidirektoratet rett før jul.

Avtalen omfatter flyktninger som kommer til Italia, Hellas og Kypros og gjelder inntil 200 personer som er reelle asylsøkere.

(©NTB)