– Å vite årsaken til en dødsulykke kan være viktig for de pårørende. Denne kunnskapen kan også hjelpe oss å forebygge fremtidige ulykker og tap av liv i trafikken. Det er et viktig for folkehelsen, sier helseminister Bent Høie (H).

Regjeringen legger nå fram et lovforslag om obligatorisk obduksjon, hvilket innebærer endringer i både obduksjonsloven og vegtrafikkloven. Målet er å fremskaffe mer kunnskap og informasjon om årsaker til trafikkulykker for bedre å målrette arbeidet med trafikksikkerhet.

– Vi har et mål om null drepte og hardt skadde i trafikken. I arbeidet med å hindre flere trafikkulykker er det viktig å forstå hvorfor ulykkene skjer. Obduksjon av alle trafikkdrepte kan gi oss viktig kunnskap som kan bidra til å redde flere liv, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

(©NTB)