Regjeringen foreslår å utvide foreldelsesfristen ved overgrep mot barn, skriver regjeringen i en pressemelding.

- Med regjeringens forslag begynner foreldelsesfristen å løpe fra den dagen barnet fyller 18 år, i stedet for tidspunktet da gjerningen ble utført. Det er en seier for rettssikkerheten til barna, skriver justis-, innvandrings- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) på Facebook.

Kortere foreldelsesfrister i den nye straffeloven kan ha hatt uheldige konsekvenser, mener regjeringen, og sikter til at fornærmede i slike saker kan ha opplevd det som tøft å skulle fortelle om overgrepene før det har gått litt tid. De gjeldende foreldelsesfristene vil gjøre det vanskelig å avdekke slike saker før straffansvaret er foreldet, står det i pressmeldingen.

- Det er viktig for å trygge rettssikkerheten til de mest sårbare i samfunnet, nemlig barna. De groveste volds- og forbrytelser er allerede unntatt foreldelsesfrist. Likevel er det andre overgrepshandlinger mot barn som har hatt kortere foreldelsesfrister, skriver Wara på Facebook.

Målet med å endre foreldelsesfristen, er å sørge for at barn, som selv ikke har vært i stand til å fortelle om overgrepene mens de var små, ikke skal bli straffet av korte frister for foreldelse.

Forslaget ble sendt på høring 25. mai. Høringen er en oppfølging av den nye straffeloven, som trådte i kraft 1. oktober 2015.

– Den nye straffeloven er et resultat av et stort arbeid som har pågått over mange år, og overgangen til en ny lov har i hovedsak vært vellykket. Straffeloven er en av de viktigste lovene i en rettsstat, og den påvirker livet til mange mennesker, sier justis-, innvandrings- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) i pressemeldingen.