Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen har kuttet 300 millioner i tannhelse-støtte de siste fire årene

Helseminister Bent Høie offentliggjør nå tall som viser hvor regjeringen har redusert støtten til behandling hos tannlege. – Dette går først og fremst ut over de som har dårlig råd, sier Ap-politiker.

(Fri fagbevegelse/ANB): I dag la helseminister Bent Høie fram tall som viser hva regjeringen har kuttet i støtte til behandling hos tannlege.

Over fire år har regjeringen spart over 300 millioner kroner, ved at satsene har stått stille.

Disse tallene kommer fram i et svar helseminister Bent Høie har sendt på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland.

Sosiale forskjeller

Arbeiderpartiets Mørland er ikke nådig mot regjeringen:

– Dette er et felt som ikke har blitt prioritert av regjeringen. Man har sett på hvor man kan spare penger, og dette går først og fremst ut over de som har dårlig råd, sier han til FriFagbevegelse.no.

Det offentlige gir i utgangspunktet ikke støtte til tannbehandling etter fylte 20 år. Men enkelte grupper med særskilte behov får støtte. Det kan være grupper som har:

*sjeldne sykdommer som gir tannproblemer

*yrkesskader

*problemer under/etter kreftbehandling

*feil behandling av tannlege, og trenger ny behandling

*alvorlig feil med tannstilling

*manglende evne til egenomsorg, som psykisk sykdom

Les også: Derfor vil regjeringen fjerne støtten til tannregulering

Takstene står stille

De statlige takstene for støtte til tannlege økte med 3,5 prosent for 2014. Det var det første året med Solberg-regjering, og den arvet et statsbudsjett fra den rødgrønne regjeringen.

I de tre årene etter – 2015, 2016 og 2017 – har støtten stått på stedet hvil, samtidig som tannlegene har økt sine priser med nesten åtte prosent samme periode. For 2018 har støtten bare blitt økt med 1,7 prosent, godt under prisveksten på 2,7 prosent.

– Regjeringen sparer 25 millioner kroner på dette feltet i 2018, mens Ap la inn 30 millioner kroner ekstra i sitt alternative budsjett, for å styrke innsatsen ovenfor de med svak økonomi og dårlig tannhelse, opplyser Mørland.

Les også: 16 reguleringstannleger har formue på 275,5 millioner

Utgiftene øker kraftig

Helseminister Bent Høie viser i sitt svar til at det har vært en vekst i folketrygdens utbetalinger av stønad til tannbehandling. Fra 2013 til 2017 har utbetalingene økt med 480 millioner kroner, som er en oppgang på 26 prosent. Dette til tross for at regjeringen har forsøkt å holde igjen utgiftene.

Selv om den enkelte nå må betale en større del av utgiftene, har altså statens totale utgifter til tannhelse økt – av flere grunner:

*Psykisk syke som ikke klarer å ta vare på seg selv har fått større rettigheter til tannlege

*Flere benytter seg av statlig støtte

*Tannlegene har blitt flinkere til å informere folk om hvilke rettigheter de har

Høie viser til at tannlegenes satser har hatt en begrenset økning i de årene regjeringen har kuttet i støtten. Han tror kuttet i den statlige støtten har ført til at tannlegene har økt sine priser mindre enn de ellers ville gjort, noe som er en fordel for dem som trenger behandling hos tannlege.

Flere innsparinger

I tillegg til å kutte i takstene, har regjeringen flere målrettede og større kutt til grupper som trenger tannbehandling. Dette er grupper som har:

*tannkjøttbetennelse

*særskilt tannslitasje

*tannregulering

*særlige dyre behandlinger

*implantater

I tillegg har regjeringen kuttet til behandlinger som Helsedirektoratet mener har liten medisinsk effekt.

Totalt har regjeringen spart 168 millioner kroner på disse behandlingene. Over halvparten av disse kuttene – 93 millioner kroner – er omdisponert til andre oppgaver innen tannhelse.

De omdisponerte pengene går i hovedsak fra grupper med dårlig tannhelse til tiltak for bedre utdanning og spesialisering av tannleger.

– De rødgrønne satset

Mørland mener dagens regjering er opptatt av hvor man kan spare penger på tannhelse, for å kunne gi skattelettelser.

– Den rødgrønne regjeringen økte støtten til tannhelse, blant annet til rusavhengige. Vi innførte også gratis tannhelsekontroll til alle over 75 år. Dette viste en ambisjon om å øke den offentlige innsatsen på tannhelse, mener Mørland.

(ANB)

Kommentarer til denne saken