Det ble kjent på en pressekonferanse med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og tre andre statsråder onsdag. Det legges samtidig opp til at auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs.

– Dette er en løsning som øker krafttilførselen til Sør-Norge. Regjeringens mål er å legge til rette for at Norge har tilgang på rikelig med fornybar og rimelig kraft, slik at dette også i framtida er et fortrinn for norsk industri og bidrar til verdiskaping og sysselsetting i hele landet, sier Støre.

Nesten en halv million husholdninger

Første fase av Sørlige Nordsjø II vil være på 1.500 megawatt (MW), noe som tilsvarer 7 terawattimer (TWh). Dette utgjør kraftforbruket til 460.000 husholdninger.

Olje- og energidepartementet sender nå forslag til inndeling i utlysingsområder for både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II ut på høring.

For andre fase av Sørlige Nordsjø II, som også er 1.500 MW, vil regjeringen ta stilling til hvordan den skal kobles til nettet etter en utredning om ulike nettløsninger for vindkraft og hvilke effekter dette har på kraftsystemet. Utredningen skal gjøres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i samarbeid med Statnett.

Vil ikke øke kapasiteten for eksport

Samtidig skal utredningen se på konsekvensene for kraftsystemet for ulike nettløsninger for vindkraft til havs med tilkobling både til Norge og utlandet.

– Målet vårt er at vi skal ha lave strømpriser for folk i Norge, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

– Når vi nå skal bygge ut havvind, vil vi ikke legge til rette for nye mellomlandskabler som øker eksportkapasiteten fra Fastlands-Norge, sier Vedum videre.