Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har utarbeidet tre mulige scenarioer for høsten/vinteren 2021.

Scenarioene er ikke prognoser, men illustrasjoner av hvordan pandemien kan utvikle seg gitt visse betingelser, understreker regjeringen.

Kan bli nødvendig med innreiserestriksjoner

Scenarioet som anses som mest sannsynlig, innebærer at én eller flere mer smittsomme virusvarianter sprer seg i Norge og gir økt smitte i samfunnet, særlig blant de yngre.

Det blir flere utbrudd på sykehjem. Dette samt influensasesongen er med på å skape press på helse- og omsorgstjenesten.

Kapasiteten i kommunene utfordres, men smitteutbrudd håndteres relativt greit med lokale tiltak.

Mer pessimistisk scenario

Det skisseres også et mer optimistisk scenario der det ikke oppstår nye virusvarianter som utfordrer immuniteten hos fullvaksinerte, og få utbrudd blant uvaksinerte.

Kapasiteten i helsevesenet er tilnærmet normal, og covid-19 håndteres etter hvert som andre luftveisinfeksjoner som influensa.

Det siste og langt mer pessimistiske scenarioet beskriver mer eller mindre en koronasituasjon hvor vi må tilbake til strenge smitteverntiltak.

Dersom dette scenarioet skulle bli en realitet, må det gjøres en større omlegging av hvordan pandemien håndteres, opplyser regjeringen.

Frykter tiltakstretthet og ny virusvariant

I dette scenarioet er de yngre aldersgruppene langt mindre villige til å ta vaksinen enn de eldre gruppene. En virusvariant som vaksinasjon beskytter dårligere mot og gir mer alvorlig sykdom, blir dominerende i Norge i løpet av høsten.

Det blir nødvendig med innreisetiltak, og det oppstår utbrudd i mange kommuner. Det blir igjen nødvendig med inngripende nasjonale tiltak, samtidig som at det er stor tiltakstrøtthet blant den norske befolkningen.

Det blir nødvendig å tilby alle vaksinerte en dose med justert vaksine. Disse vaksinene blir først tilgjengelig i begynnelsen av 2022, men i begrensede mengder slik at vaksinefordelingen igjen må skje etter en prioritert rekkefølge.