Mandag var olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i Voss kommune i etterkant av flommen i november. Kommunen har opplevd fem 20-årsflommer på åtte år, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener at det i framtiden ikke er usannsynlig at de store flommene vil oppstå enda hyppigere.

Nå tar Aasland initiativ til å gjennomgå og oppdatere politikken på flom- og skredområdet – og vil legge fram en stortingsmelding våren 2024.

Gjennomgangen vil blant annet vurdere arbeidet med kartlegging og sikringstiltak, gjennomgå dagens regelverk og evaluere gjeldende kunnskaps- og kompetansegrunnlag.

– Klimaendringene gjør at det er kritisk at vi har gode verktøy for å forebygge flom- og skredskader. Dette handler om at folk skal føle seg trygge, sier Aasland i en pressemelding.

Det er ti år siden rammene for arbeidet med forebygging av flom- og skredskader ble fastsatt. Klimaendringer, mer utbygging og økt menneskelig aktivitet i fareområder aktualiserer behovet for arbeid med forebygging.

«Samtidig må både myndigheter og innbyggere være forberedt på flere alvorlige flom- og skredhendelser i hele landet», skriver regjeringen.

(©NTB)