Årsaken er at regjeringen ønsker at også denne gruppen skal motta støtte til oppvarming, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Denne ordningen vil vi sikre strømstøtte til en gruppe husholdninger som til nå har falt utenfor strømstønadsordningen. Ordningen er også viktig da regjeringen er opptatt av at det skal være gunstig å velge energieffektive oppvarmingsløsninger, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Regjeringen foreslår å støtte forbruk fra og med november 2022, og legger derfor opp til at stønad vil kunne etterbetales. Regjeringen tar sikte på å legge fram forslaget for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.

(©NTB)