*Nettavisen* Nyheter.

Regjeringen vil heve maksstraffen til 40 års fengsel

Regjeringen ønsker en slutt på kvantumsrabatten i straffesaker.

19.12.16 14:56

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forslagene til endringer i straffeloven og straffeprosessloven på høring.

- Jeg mener at «kvantumsrabatten» i mange straffesaker er urimelig stor. Straffene i slike saker må stå bedre i forhold til det antallet lovbrudd den domfelte har begått, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Han understreker at selv om det fortsatt skal være domstolene som har ansvar for å fastsette straff i det enkelte tilfellet, er det et politisk ansvar å fastlegge hvilket straffenivå som skal legges til grunn.

40 års fengsel

Anundsen peker videre på at ved pådømmelse av flere lovbrudd utmåler retten en felles straff for alle lovbruddene innenfor en økt strafferamme. Straffen vil normalt være lavere enn summen av det hvert enkelt lovbrudd ville kvalifisert til.

- Forslaget vil gi domstolene et klart signal om at straffenivået må skjerpes i saker hvor gjerningspersonen har begått flere alvorlige lovbrudd. Det foreslås også å heve maksimalstraffen i slike saker til fengsel inntil 30 år, sier Anundsen.

Han legger til at for de aller mest alvorlige lovbruddene, som i dag kan straffes med fengsel inntil 30 år, foreslås en heving av maksimalstraffen til fengsel inntil 40 år i saker med flere lovbrudd.

Forslagene om endringer er en oppfølging av Sundvolden-plattformen.

Erstatning

Samtidig ønsker regjeringen å heve erstatningsbeløpet til personer som er blitt voldtatt eller utsatt for vold av flere gjerningspersoner. I dag kan det føre til at den enkelte gjerningsperson blir ansvarlig for et lavere beløp enn om vedkommende hadde begått en tilsvarende krenkelse alene.

Departementet foreslår at oppreisning skal utmåles individuelt for hver enkelt gjerningsperson, i saker hvor en straffbar handling er begått av flere i fellesskap.

- Det skal ikke lønne seg å begå grove integritetskrenkelser i fellesskap med andre. Slike resultater er støtende. Forslaget vil sikre at domstolene utmåler et oppreisningsansvar individuelt for den enkelte gjerningsperson, som i hvert fall ikke er lavere enn det den enkelte ville blitt idømt om vedkommende hadde handlet alene, sier Anundsen. (©NTB)

Hever erstatningen til ofre for gjengvoldtekt Oslo katolske bispedømme vedtar ikke millionbot Stein Erik Hagen går tungt inn spritselskap Uro over formulering i Norges Kina-avtale Setter opp trafikkbøtene med 25 prosent Aftenposten: Arbeiderpartiet tilbake i Oslo på ny meningsmåling

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.