*Nettavisen* Nyheter.

Regjeringen vil kreve fem år i Norge for å få kontantstøtte

KONTANTSTØTTE: – Det er ikke rettferdig at innvandrere skal kunne få bedre betingelser enn andre, sier finansminister Siv Jensen. Foto: Torstein Bøe (NTB scanpix)

Regjeringen foreslår å fjerne de fleste særordningene for flyktninger i folketrygden. I tillegg vil de innføre krav om fem års botid for å få kontantstøtte.

04.04.17 17:03

Regjeringen har gjennomgått velferdsordningene for flyktninger og legger nå fram innstramningsforslag for Stortinget. Ett av forslagene innebærer at de særskilte bestemmelsene for flyktninger i folketrygdloven i all hovedsak oppheves.

– Det er ikke rettferdig at innvandrere skal kunne få bedre betingelser enn andre. Velferdsordningene må likebehandle flyktninger, norske statsborgere og andre med lovlig opphold i Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Likebehandling

En av de viktigste endringene er å fjerne unntaket fra kravet om 40 års botid når det gjelder alderspensjon og uføretrygd. Det betyr at flyktninger heretter ikke automatisk vil få minstepensjon når de passerer aldersgrensen, eller få uføretrygd ved varig sykdom.

– Ved å fjerne særrettighetene for flyktninger blir denne gruppen likebehandlet med alle andre grupper i Norge, som norske borgere som kommer tilbake fra lange utenlandsopphold, sa arbeidsminister Anniken Hauglie (H) til NTB i fjor sommer, da forslaget ble sendt på høring.

Flyktninger over 67 år og uføre flyktninger vil i stedet falle inn under ordningen med supplerende stønad , en slags statlig sosialhjelp. Dette er en ordning som skal sikre en minsteinntekt for personer som har fylt 67, men har kort botid, slik at de ikke har kunnet tjene opp tilstrekkelige alderspensjonsrettigheter i folketrygden.

Klikk på bildet for å forstørre.

KONTANTSTØTTE: – Ved å fjerne særrettighetene for flyktninger blir denne gruppen likebehandlet med alle andre grupper i Norge, sier arbeidsminister Anniken Hauglie. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Jensen sier endringene i lovforslaget, som ifølge Nettavisen legges fram i statsråd onsdag, skal balansere hensynet til inntektssikring for asylsøkere og flyktninger og hensynet til at Norge ikke skal fremstå som et særlig attraktivt destinasjonsland.

Sparer milliarder

– De som får oppholdstillatelse skal tilbys tilstrekkelige og forsvarlige ordninger. Samtidig er det viktig Norge ikke har mer attraktive ytelser enn andre land. Norge skal ikke være flyktningenes førstevalg kun fordi det er lett å motta trygd eller andre sosiale ytelser, sier hun.

Endringsforslagene ble sendt på høring i fjor sommer med høringsfrist i november. Mange høringsinstanser var svært negative til de foreslåtte endringene.

Økonomisk vil innstrammingstiltakene få full effekt i 2060. Da anslår regjeringen en årlig innsparing på mellom 2,4 og 4,6 milliarder kroner.

Har du fått med deg denne videoen?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag