Disse mineralene benyttes i dag i blant annet i vindmøller, elbiler, batterier og i legeringer med aluminium. Oljedirektoratet er allerede i full gang med en kartlegging, og det er påvist både manganskorper og sulfider på store havdyp i Norskehavet ved Jan Mayen og Svalbard.

Formålet med den nye havbruksmineralloven er å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av mineralforekomstene på norsk kontinentalsokkel.

– Målet vårt er å legge til rette for nye arbeidsplasser og næringer basert på havet. Det kan bli en viktig næring for Norge, sier statsminister Erna Solberg til NTB.

Kjente på stein

Både hun og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) fikk fredag både se, ta og kjenne på en stein av manganskorpe og sulfid på Statsministerens kontor i Oslo. Søviknes ser også på mineralutvinning som en viktig næring for framtiden.

– Her er vi i forkant med rammeverket. Dette kan gi oss en ny næring som står på skuldrene til næringer hvor Norge alt er ledende. Vi er gode på bærekraftig forvaltning av ressurser, sier Søviknes til NTB.

Kommersiell undersøkelse etter og utnyttelse av mineraler på havbunnen reguleres i dag av den såkalte kontinentalsokkelloven som trådte i kraft allerede i 1963. Den nye loven er basert på en høringsrunde, og er utformet innenfor den moderne havrettens rammer og basert på erfaringer fra øvrig norsk virksomhet på kontinentalsokkelen, opplyser departementet.

De såkalte manganskorpene avsettes som et laminert belegg på fast fjell som stikker opp på havbunnen, på dyp mellom 800 og 2.500 meter. Disse inneholder mest mangan og jern, men også små mengder av det som kalles sjeldne jordarter. Ifølge Solberg og Søviknes er mineralene stadig viktigere for teknologiene som skal ta oss inn i framtiden.

Erstatninger og utredning

Det presiseres at all kommersiell undersøkelse og utvinning av norske mineralressurser skal skje innenfor forsvarlige miljø- og sikkerhetsmessige rammer. Sameksistens med fiskerier og annen virksomhet må ivaretas, og i forslaget er det blant annet et eget kapittel om erstatning til norske fiskere.

Dessuten må det foretas konsekvensutredninger i forkant, slik det allerede blir gjort i petroleumsvirksomheten. Samtidig som regjeringen nå vil legge til rette for at kommersielle aktører kan delta i en konkurranse om å sikre seg undersøkelsestillatelse, skal norske myndigheter stå for kontrollen.

(©NTB)