Som ventet gjorde Anders Behring Breivik nazihilsen da han ankom ankesaken i Skien fengsel tirsdag ettermiddag.

Les også: Skjeggete Breivik gjorde nazihilsen i retten

Breivik henvendte seg til fotografene da han gjorde hilsenen. Iført svart dress og hvit skjorte ankom Breivik rettssaken uten håndjern tirsdag.

Dommer Øystein Hermansen ba ham la være å gjøre dette flere ganger under saken, da det virker forstyrrende.

- Krenkende

- Når du løfter hånden, og gjør en slik hilsen, virker det krenkende for rettens verdighet, og er også forstyrrende for det vi skal behandle her, sa Hermansen.

- Jeg ber om at du ikke gjør det flere ganger.

Da Breivik ba om å få komme å få si noe, ble han straks avbrutt av dommeren.

- Jeg ønsker ikke din kommentar på dette.

- Norges mest ressurskrevende fange

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sa i sitt innledningsforedrag at kjernen i statens syn er at soningsforholdene til Anders Behring Breivik ikke er brudd på menneskerettighetene.

Sejersted sier soningsforholdene til Breivik verken i vanlig eller i juridisk forstand er menneskerettighetsbrudd.

Han beskriver videre Breivik som Norges mest ressurskrevende fange.

- Han soner på mange måter under bedre forhold enn andre fanger for å kompensere for at han ikke har kontakt med medfanger. Det er meget langt fra menneskerettsbrudd, sier Sejersted.

Sejersted sa også dette om Breivik:

- Han er en høyreekstrem fundamentalist fortsatt, og det må han behandles som.

- Styrket i sin høyreekstreme tro

Anders Behring Breivik er blitt styrket i sin høyreekstreme ideologi siden han ble dømt for fem og et halvt år siden, mener regjeringsadvokaten.

- Før 22. juli var Anders Behring Breivik Norges farligste mann. Det er vanskelig å vite hvor farlig han er i dag, og enda vanskelige å vite hvor farlige han vil være i morgen, om et år og om ti år, sa regjeringsadvokaten i innledningen til sin saksfremstilling for Borgarting lagmannsrett.

- Men han er styrket i sin høyreekstreme tro. Han er fortsatt høyreekstremist.

Sejersted vektla sterkt Breiviks evne og vilje til å handle voldelig ut fra denne ideologien.

Forut for terrorhandlingene 22. juli 2011 utviste Breivik en eksepsjonell evne til å handle og opptre fordekt. Selv ikke hans egen mor merket noen endring i ham, selv bare dager før han begikk «den verste volds- og terrorhandling i norsk kriminalhistorie», poengterte regjeringsadvokaten.

- Breivik ville skape overskrifter

Anders Behring Breivik har fortalt at han bevisst har kommet med uttalelser om kald kaffe, Fjordland og Paradise Hotel for å skape overskrifter, sa regjeringsadvokat Sejersted.

Under sitt innledningsforedrag tirsdag leste Sejersted opp fra flere interne rapporter fra fengselet.

19. mars 2016 snakket Breivik med rettsbetjenter om mediestrategien sin rundt rettssaken som hadde startet dagen før. Breivik hadde snakket om at det var en balanse mellom det å holde på medienes interesse, men samtidig ikke gi så lite at mediene ble lei og han ble glemt.

I samtalen hadde den terrordømte 37-åringen sagt at han i tingretten kom med uttalelser om kald kaffe, Fjordland og Paradise Hotel fordi han visste at det ville skape overskrifter, slik at noen få ville ta seg bryet med å lese kildene og skjønne hva han egentlig mente, sa Sejersted tirsdag.

I etterkant av den første rettsdagen hadde Breivik vært ivrig på å beklage nazihilsenen sin overfor en førstebetjent, kommer det fram i dagjournalen fra fengselet 19. mars.

Regjeringsadvokaten leste også opp et eksempel fra 30. oktober 2016. Under lufting hadde Breivik sagt at til en rettsbetjent at det kunne oppstå en konflikt mellom ham og advokaten, ettersom advokaten ville vinne saken om soningsforholdene. For Breivik var det viktigste derimot ikke å vinne, men å framstå som en god og trygg leder, og ikke som et offer, ifølge ham selv.

Massivt sikkerhetsoppbud

Borgarting lagmannsrett er for anledningen satt i gymsalen i Skien fengsel. Sikkerhetsoppbudet rundt saken er massivt, og det er opprettet en flyforbundssone over fengselet de to ukene rettssaken pågår.

Samtlige pressefolk som skal inn i fengselet måtte gjennom tre sikkerhetssluser, hvor klær og utstyr ble kontrollert for ulovlige gjenstander.

Les mer: Ankesaken mot Breivik opp i retten igjen i dag

Menneskerettigheter

Breivik mener soningsforholdene og sikkerhetsforanstaltningene i Skien fengsel er så ytterliggående at de bryter med menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Tingretten sa seg delvis enig med ham; de fysiske sikringstiltakene og kroppslige kontrollene han daglig blir utsatt for, er for tøffe, men kontrollen av hans kommunikasjon med omverdenen er innenfor de rammene Menneskerettighetsdomstolen har fastsatt gjennom sin domspraksis.

Både Breivik og staten har anket hver sine deler av dommen fra tingretten. Det er derfor hele sakskomplekset som skal opp til behandling i lagmannsretten.

Saken skal etter planen tas opp til doms onsdag i neste uke.


Breiviks sak mot staten

  • Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.
  • 1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.
  • Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.
  • 20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.
  • Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.
  • Staten har anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.
  • Breivik har anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8, samt anført at hans menneskerettigheter er brutt grunnet manglende behandling av hans mentale sårbarhet.
  • Ankesaken i Borgarting lagmannsrett starter 10. januar i Skien fengsel.
  • Det er satt av seks dager til rettssaken. (©NTB)