Ekteskap med barn er ikke tillatt i Norge, men er lovlig i enkelte andre land. Regjeringen ønsker derfor å innføre en klar hovedregel om at slike ekteskap mellom parter som er under 18 år, ikke skal godkjennes her i landet.

Tidligere gjaldt denne hovedregelen bare for norske statsborgere, eller dem som bodde i Norge fast da de giftet seg i utlandet.

Det foreslås to unntak fra 18-årsgrensa. Departementet foreslår at ekteskap kan anerkjennes dersom partene er over 18 år når ekteskapet skal godkjennes, at partene var minst 16 år da de giftet seg, og at den eller de som var mindreårig, ønsker ekteskapet anerkjent.

Det kan også gis unntak der det foreligger sterke grunner til dette.

(©NTB)