Gå til sidens hovedinnhold

Reguleringsplanen er klar: Slik blir den nye Ringeriksbanen og E16

Ny jernbane vil gi reisetid på 20 minutter mellom Sandvika og Hønefoss.

HØNEFOSS (Ringerikes Blad): Reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 er offentliggjort.

Fellesprosjektet omfatter 40 kilometer med dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss (Ringeriksbanen), samt 15 km med ny E16 fra Høgkastet ved Sundvollen til Hønefoss.

Ringeriksbanen vil gi en reisetid fra Sandvika til Hønefoss på 20 minutter, med stopp på Sundvollen. Det er 50 minutter raskere enn i dag. Det knytter Ringeriksregionen sterkt sammen med bo- og arbeidsmarkedet rundt Oslo.

Av reguleringsplanen går det blant annet fram at Fellesprosjektet ikke anbefaler kryss på Helgelandsmoen.

– De reisende blir vinnerne, konkluderer Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 når de legger fram reguleringsplanen. De trekker fram en reisetid på 20 minutter med tog mellom Hønefoss og Sandvika, 50 minutter mindre enn i dag.

Les om Ringeriksbanen i Ringerikes Blad

Kryss ved Elstangen

Reguleringsplanen omfatter to løsninger på henholdsvis Helgelandsmoen og Mælingen. På Helgelandsmoen er det laget løsninger med og uten kryss. Fellesprosjektet anbefaler ikke kryss på Helgelandsmoen av kostnadsmessige årsaker.

Kostnadene er også årsaken til at det blir anbefalt fylling og to kortere bruer ved Mælingen, i stedet for lang bru.

Ved Kroksund er det valgt en nordlig løsning for E16-brua. Det legges opp til kryssløsning ved Elstangen.

Ekstra stasjon ved Ve

Ved stasjonsområdet i Hønefoss beholder Fellesprosjektet løsningen med togparkering ved Tolpinrud. Dette er en løsning beboere i området har reagert sterkt på.

Det blir kryssløsninger både ved Styggdal og Ve. Nytt i reguleringsplanen er at det åpnes for en ekstra stasjon på Bergensbanen ved Ve.

Tidligere har det vært jobbet med stasjonsløsning ved Styggdal/Tolpinrud, men dette har man gått bort fra av plasshensyn. Nå åpnes det for å bygge en stasjon ved Ve etter at Ringeriksbanen er fullført.

Se flere saker i Ringerikes Blad

Last ned reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 her

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene