– Reindriften kan være villig til å inngå en avtale om en begrenset driftstid for vindkraftverket. Det vil si at man blir enige om at det skal få stå, men ikke ut konsesjonstiden på 25 år, sier reineiernes advokat Erik Brønner til Klassekampen.

Brønner opplyser at Sør-Fosen sijte (reindriften på Fosen består av to siidaer, Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida) la fram dette forslaget for Fosen Vind rett etter at Høyesterett avsa sin dom høsten 2021.

– Utbygger ville oppnådd at reindriften ikke står fast ved krav om at vindmøllene må rives nå og går med på at de får stå en viss periode, men ikke full konsesjonstid. Reindrifta ville på sin side fått forutsigbarhet for når vindmøllene skal tas ned. Det er en kompromissløsning, sier han.

Det er nettopp vedtaket om konsesjonen på 25 år som Høyesterett har fastsatt er ulovlig, og som gjør at vindmøllene på Fosen bryter med menneskerettighetene til reindriftsutøverne i området.

Brønner vil ikke si noe om hvor mange av reineierne som er villige til å bli med på en slik løsning, men sier at en slik avtale også må inkludere en økonomisk kompensasjon.

Fosen Vind sier til Klassekampen at de er kjent med forslaget, men at det er opp til Olje- og energidepartementet å ta stilling til dette, noe departementet opplyser at de foreløpig ikke har gjort.

(©NTB)