Veksten er på 646 millioner kroner, eller 1 prosent.

– Til tross for en styrket norsk krone og at markedene fortsatt er preget av koronapandemien, er årets første halvår det beste noensinne for sjømateksporten målt i verdi, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

Under koronapandemien har hjemmekonsumet av sjømat økt, og når verdens restauranter åpner igjen, kan det gi et ytterligere løft, tror Larsen.

– I de markedene som gjenåpner, ser vi en kraftig vekst i restaurantbesøkene, på et betydelig høyere nivå enn før pandemien. Det gjør oss optimistiske med tanke på fremtiden, sier hun.

I juni alene ble det eksportert sjømat for 9 milliarder kroner, en økning på 496 millioner kroner fra samme måned i fjor.

Salget har vært spesielt godt til Sør-Korea, hvor det var størst verdivekst i norsk sjømateksport, med en totaløkning på 358 millioner kroner til 1,9 milliarder første halvår. Av varegruppene er det kongekrabbe som kommer best ut, med en verdiøkning på 698 millioner kroner til 1,7 milliarder.

Nedgangen er størst i salget av torsk, som har en redusert verdiøkning på om lag 441 millioner kroner fra i fjor.

(©NTB)