Betydelig vekst i volum og en svak kronekurs bidro til oppgangen, melder SSB fredag.

Fastlandseksporten beløp seg til 42,2 milliarder kroner i oktober, som er 792 millioner kroner mindre enn samme måned i fjor. Fersk fisk som laks, sild, torsk, ørret og klippfisk kan vise til vekst i eksportverdien i år.

Utenrikshandelen med varer utgjorde en samlet eksportverdi på 71,8 milliarder kroner i oktober. Det er 26,9 prosent mindre enn samme måned i fjor. Den høye fiskeeksporten bidro positivt, mens reduserte inntekter fra olje- og gasseksporten forklarer nedgangen.

(©NTB)