Tallene viser at antall førsteklassinger i SFO har økt fra 83 prosent i fjor høst til 92 prosent nå. Det har også vært en økning i deltakelsen på 2. til 4. trinn.

Totalt går nå 165.000 barn i SFO over hele landet, det er 12.000 flere barn enn i fjor.

Økningen kan ha sammenheng med at regjeringen i høst innførte tilbud om 12 timer gratis SFO i uken for alle førsteklassinger. Dette sparer familier for om lag 20.000 kroner i året.

Til høsten utvides tilbudet om 12 timer gratis SFO i uken til å også gjelde andreklassinger.

Økning i alle fylker

– Billigere SFO vil hjelpe mange familier i en tid som er økonomisk krevende. Derfor mener jeg det er riktig at regjeringen sammen med SV fikk prioritert dette for både første- og andreklassinger i neste års statsbudsjett, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Det har vært en økning i SFO-deltakelsen i alle fylker. Økningen er størst i Agder fylke med 15 prosentpoeng, mens Innlandet har hatt nest mest økning i deltakelse med 13 prosentpoeng siden i fjor.

Oslo har imidlertid flest barn i SFO, med en deltakelse på hele 97 prosent blant førsteklassingene.

– En genial velferdsreform

Når også andreklassinger får tilbud om 12 timers gratis SFO fra høsten, mener kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at dette vil bidra til mindre sosiale forskjeller.

–Det er viktig for at alle barn skal få være med, og for at foreldrene skal kunne jobbe, sier Brenna

SV-leder Audun Lysbakken sier til NTB at han mener gratis SFO er en genial velferdsreform, som sikrer at barn blir venner uavhengig av hva foreldrene deres tjener og hvor de kommer fra.

– Jeg er glad for å se at så mange ekstra familier får hjelp til å få hverdagen til å gå i hop, at alle barn får være med, og at familiene har spart titalls tusen, sier Lysbakken.

(©NTB)