– Det er nok olje og gass på norsk sokkel til at vi kan ha lønnsom, effektiv og forsvarlig petroleumsvirksomhet i mange tiår, sier direktør for utbygging og drift Ingrid Sølvberg i Oljedirektoratet.

Fredag la direktoratet fram sin ressursrapport for funn og felt i 2019. Den viser at det nå er 86 produserende felt på sokkelen. Når Johan Sverdrup og Skogul kommer i produksjon i høst, er man oppe i 88 felt.

– Prognosene fram mot 2023 viser at produksjonen øker fra 2020. Oppstart av nye felt, blant annet Johan Sverdrup, kommer til å mer enn veie opp for reduksjonen i oljeproduksjon fra felt som nå er i drift, skriver direktoratet.

Neste år planlegges det at feltene Bauge, Martin Linge, Yme, Dvalin og Ærfugl skal komme i produksjon. Det ventes at totalproduksjonen på norsk sokkel kan nå en ny topp i 2023.

Ved årsskiftet var det 85 funn hvor rettighetshaverne ennå ikke har levert en plan for utbygging og drift til myndighetene. Funnene har til sammen utvinnbare ressurser på 660 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter, noe som utgjør 15 prosent av de gjenværende oppdagede petroleumsressursene.

(©NTB)