Rekordmange polakker

Arbeidsinnvandringen til Norge har økt med 33 prosent sammenlignet med 2004. Dette skyldes stor pågang fra de nye EU-landene.

17.01.06 14:31

UDI, OSLO (TV 2 Nettavisen): I fjor ble det gitt hele 37.212 arbeidstillatelser. Den store økningen skyldes at det i 2005 ble gitt over 17.000 fornyelser av arbeidstillatelser, mot drøye 3.500 året før.

Direktør Trygve G. Nordby i Utlendingsdirektoratet (UDI) sier Norge har fått en ny trend med flere arbeidsinnvandrere fra blant annet Polen.

Flest polakker
Arbeidsinnvandrere fra Polen og de baltiske landende topper listen. Nesten 25.000 søkere fra Polen fikk søknaden sin innvilget, noe som utgjør en økning på 35 prosent i denne søkergruppen.

I tillegg er det en kraftig økning av familieinnvandringen fra Polen som har økt fra 390 personer i 2004 til nesten det dobbelte i 2005.

EU-utvidelsen
- Økningen kan helt klart knyttes til EU-utvidelsen i midten av 2004. Utvidelsen gjorde det langt enklere for blant andre polakker å få oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, sier Nordby.

Han peker på faren ved at polakker ikke har de samme tilbudene innen språkkurs som for eksempel flyktninger har.

Asylordningen fungerer
- Det er gledelig å registrere at asylordningen fungerer etter hensikten. Ordningen blir i større grad enn tidligere brukt av dem den faktisk er etablert for, de som trenger reel beskyttelse, sier Nordby.

Hele 45 prosent av asylsøkerne som fikk sakene sine realitetsbehandlet i Norge fikk beskyttelse. Dette er en økning på fem prosent fra året før. I 2005 søkte 5.366 personer asyl i Norge, mens det i 2004 var 8.000 asylsøkere.

Nedgang i asylsøkere
Nordby forteller at nedgangen skyldes blant annet fraværet av konflikter i Europas nærområder, samt raskere behandlingstid her i Norge. I tillegg sørger fingeravtrykksregisteret Eurodac og Dublin-forordningen for at personer ikke reiser fra land til land i Europa og søker asyl.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.