Under pandemien gikk antall tvilsmeldinger om studenters skikkethet noe ned, men nå melder Khrono at tallene for 2022 er rekordhøye og tilbake til nivået de var på før. I 2022 var det 342, mens det i sist normalår – 2019 – var 331.

En rekke utdanninger fører til yrker der man har med sårbare grupper å gjøre. Det er typisk jobber innen helsevesen eller med barn. Innen 28 utdanninger er studenter i Norge underlagt skikkethetsvurdering.

– Jeg tror fortsatt mørketallene er store, sier leder av det nasjonale kompetansenettverket for skikkethet, Karl-Arne Næss Korseberg, som er fornøyd med de høye tallene.

– Å slippe en uskikket student ut i praksis og ut i et yrke, kan gjøre stor skade både for studenten selv og andre, sier Anne-Grethe Naustdal, prorektor for utdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Etter en tvilsmelding gjennomføres en vurdering av om studenten er skikket. Etter en lengre prosess kan studenten utestenges fra studiet. I fjor ble sju studenter utestengt, mot åtte i 2021 og ni i 2020 og 2019.

Flest tvilsmeldinger kom inn på Oslo Met, med 75, mens Universitetet i Stavanger hadde nest flest, med en dobling fra 2021, til 44 tvilsmeldinger.

Flere saker om skikkethet var innom rettssystemet i 2022. Det gjaldt eksempelvis en sosionomstudent flere ganger dømt for narkotikakriminalitet og en fysioterapistudent utestengt på grunn fortid som spillavhengig.

(©NTB)