Mattilsynets årlige kontroll med plantevernrester i mat i 2016 tilsier at maten i Norge er trygg å spise.

Mengden plantevernmidler i mat er lav, og det er få funn over grenseverdiene, viser Mattilsynets prøver. Men antallet overskridelser er høyere enn på flere år.

1.326 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer er analysert, og Mattilsynet fant overskridelser i 2,1 prosent (28 prøver).

– Antall overskridelser er høyere i 2016 enn de siste årene, men en viss variasjon fra år til år anses å være normalt. Mattilsynet vil likevel følge utviklingen for å se om økningen fra 2015 til 2016 er av tilfeldig karakter, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

For frukt og bær ble det påvist rester av plantevernmidler i henholdsvis 81 og 78 prosent av prøvene, men bare 2,9 og 1,7 prosent var overskridelser.

I 35 prosent av prøvene var det rester av flere enn ett plantevernmiddel. Tre prøver av norske jordbær viste rester av sju ulike plantevernmidler. Beregninger viser at det ikke er farlig å spise bær med de målte nivåene, ifølge Mattilsynet.

I to prøver av norske jordbær ble det påvist overskridelse av tolyfluanid. Begge disse prøvene var av bær produsert på samme gård, og det viste seg at plantevernmidlet var brukt ulovlig. Dette førte til at lisensen for å bruke sprøytemidler ble trukket tilbake for to år for denne gården.

I en rosinprøve fra Iran var det rester av 13 ulike plantevernmidler.

I prøver av barnemat og i prøver av animalsk opprinnelse ble det ikke påvist rester av plantevernmidler.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?