OSLO TINGRETT (Nettavisen): Lørdag fremstilte politiet i Oslo to tenåringer for varetektsfengsling. Begge to ble pågrepet etter skyting på åpen gate på Sagene, nord i Oslo. De har hele tiden nektet straffskyld.

Oslo tingrett besluttet at to 19-åringer som ble pågrepet av politiet torsdag skal løslates.

- Tingretten har løslatt min klient etter en grundig gjennomgang der det blir slått klart fast at det ikke er grunn til mistanke, slik politiet har anført, sier forsvarer til én av de siktede mennene, Tom Barth-Hofstad, til Nettavisen.

- Min klient har gitt en god og detaljert forklaring, som stemmer overens med bevisene i saken ellers. Det er åpenbart for meg at politiet har pågrepet feil gjerningsmenn, som jeg også sa i retten. Det betyr i realiteten at gjerningsmennene som faktisk utførte skytingen fremdeles er på frifot.

Les også: Oslo-politiet: 150 kriminelle unge gjengangere

- Kan være tilfeldigheter

«Slik saken er opplyst, er det så vidt mange indre motsetninger og sprikende vitneforklaringer, at det like gjerne kan bero på tilfeldigheter, snarere enn konkrete holdepunkter, at siktede ble påtruffet.

På denne bakgrunn blir politiets begjæring om varetektsfengsling ikke tatt til følge, og siktede løslates,» heter det i fengslingskjennelsen.

Selv om retten har slått fast at begge de siktede skal løslates er det besluttet såkalt oppsettende virkning. Dette betyr at avgjørelsen utsettes til en anke er behandlet.

Politiet har anket begge løslatelsene til lagmannsretten.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

I kjennelsene heter det også:

«Opplysninger fra øvrige vitneforklaringer kan etter rettens syn trekke i retning av andre gjerningspersoner.»

- Politiet har valgt å anke avgjørelsen i stedet for å konsentrere seg om å finne de riktige gjerningsmennene. Det er skuffende. De bør revurdere dette. Det kan fort ligge i saken at dette kan blusse opp igjen og bli nye skytinger, sier Barth-Hofstad.

- Min klient har nettopp startet et nytt skoleår, og har allerede mistet tid på skolen. En anke til lagmannsretten gir ham ytterligere unødvendig fravær. Min klient burde sittet på skolebenken, ikke i en fengselscelle.

Begge de siktede tenåringene har forklart at de ikke engang var på åstedet da skytingene pågikk.

14 dager unna prøveløslatelse

Den andre av de pågrepne 19-åringene soner for tiden en fengselsdom, for flere grove ran og en rekke andre forhold. Han var 14 dager unna prøveløslatelse da han ble pågrepet torsdag, og er plassert i en overgangsbolig.

Innsatte som er plassert i overgangsboliger er i en forberedende fase til å leve normale liv i frihet. De kan for eksempel jobbe eller studere, men det er flere regler de må forholde seg til, blant annet må de være inne til visse tidspunkter.

- Det er ikke overraskende at min klient løslates. Jeg mener det fremstår som klart at han ikke har noe med saken å gjøre og burde ikke vært fremstilt for varetektsfengsling, sier advokat Vidar Lind Iversen til Nettavisen.

- Nå håper jeg politiet trekker anken så fort som mulig.

Les også: Tenåringer pågrepet og siktet for grov ulovlig bevæpning med skytevåpen

Politiet begjærte begge de siktede varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. I tillegg ville de at tenåringene skulle sitter i full isolasjon i to uker.

Lot fem personer gå

Etter at flere skudd skal ha blitt avfyrt torsdag, løp flere personer fra stedet, og en bil med fem personer forsvant også før politiet kom frem.

Alle de fem som satt i bilen som kjørte fra stedet etter skytingen ble stanset i Oslo sentrum, og alle fem om bord ble innbrakt av politiet for avhør.

- De fem er alle sjekket ut av saken. Etter å ha gjennomført avhørt er vi kommet til at de ikke hadde noe med saken å gjøre, sa politiadvokat Christer Gangsø til Nettavisen lørdag.

Begge tenåringene er siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen eller eksplosiver, som er omtalt i paragraf 191 i straffeloven.

Øvre strafferamme er seks års fengsel. I noen tilfeller, dersom det for eksempel er planlagt å begå en grov straffbar handling, er øvre strafferamme ti års fengsel.