Gjengproblemene i Oslo bekymrer riksadvokat Tor-Aksel Busch og han har nå sendt flere nye forslag til Justis- og beredskapsdepartementet.

I brevet viser han til problemene man strir med i Sverige, som drap med skytevåpen i Stockholm, Göteborg og Malmö.

– Vi ønsker ikke en slik situasjon i vårt land, skriver han.

Les også: Elever knivstukket på barneskole i Sverige

Forslagene kommer etter et møte for to uker siden mellom Busch og politimestrene i Oslo og politidistrikt Øst, sjefen i Kripos og statsadvokaten i Oslo om kampen mot de kriminelle gjengene.

Les mer: Politiet ønsker ungdomsfengsel for de verste unge lovbryterne

Riksadvokaten konkluderer med at politiets innsats er koordinert og målrettet. Man han mener det er forbedringspotensial både hos politiet og domstolene og foreslår flere lovendringer.

Les: Mann pågrepet etter skyting mot bil på Ensjø

Straff for rekruttering og forberedelser?

Det er viktig å skille mellom «tunge multikriminelle aktører» og «rotløs ungdom», ifølge riksadvokaten. For å ta bakmennene, foreslår han å hente inspirasjon fra den nye terrorloven, slik at politiet og domstolene kan slå ned på rekruttering til gjengene og forberedelser til kriminelle handlinger.

Les også Gunnar Stavrums kommentar fra i sommer: Maktesløse mot unge lovbrytere

Han viser til at bakmennene bevisst holder seg borte fra konkrete kriminelle handlinger. Det gjør det vanskelig å bevise at de er innblandet, til tross for at tilknytningen til et kriminelt miljø kan dokumenteres.

Riksadvokaten mener også at domstolene idømmer ungdomsstraff når det er snakk om alvorlig kriminalitet.

– Spesielt overfor langtkomne kriminelle ungdommer som begår meget alvorlig kriminalitet, er det nødvendig med en rask og følbar reaksjon, skriver han.

Les også: Elever fant pistol på skole i Oslo

For mye ungdomsstraff?

Han foreslår også:

* å vurdere om ungdom kan dømmes til en kombinasjon av fengsel og ungdomsstraff

* å oftere ta i bruk besøksforbud, forbud mot å oppholde seg på bestemte steder og fotlenke mot gjengmedlemmer

* at politiet oftere bruker muligheten til å inndra verdisaker

Les mer: Foreslår å straffe barn under 15 år med fotlenke

Slipper unna

– Hvis det fester seg et inntrykk av at bakmenn slipper unna, reduserer det fengselsstraffens preventive virkning, påpeker Busch.

En rekke bilbranner, flere skyteepisoder og voldshendelser og andre lovbrudd har skapt uro i flere bydeler i Oslo det siste året.

Les mer: Store skader etter flere bilbranner på Bjørndal i Oslo

Busch sier at gjengproblematikken er en betydelig kriminalitetsutfordring og et av riksadvokatens viktigste innsatsområder.

Han inviterer politiet, Kripos og statsadvokaten i Oslo og nasjonalt til et oppfølgingsmøte i november.

Les også: To siktet etter skyting på åpen gate i Oslo