OSLO TINGRETT (Nettavisen): Onsdag ble det spilt av flere ukjent lydopptak mellom Gjermund Cappelen og to politibetjenter.

7. januar 2014 hadde betjentene de første møtene med Cappelen, som den gang satt varetektsfengslet med full isolasjon. Det hasjsmugleren ikke visste var at politibetjentene tok opp samtalen.

Det samme skjedde på Cappelens celle 10. og 12. januar 2014. I samtalene kommer det frem at hasjbaronen var klar til å gå i forhandlinger med politiet og angi polititoppen Eirik Jensen, som sammen med Cappelen nå er tiltalt for grov narkotikavirksomhet og grov korrupsjon.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld, Cappelen erkjenner lovbruddene.

Les også: Cappelen svidde av 182.000 på luksusferie

- Jeg kan gi dere en politimann

I det første hemmelige lydopptaket, som fant sted mer enn to uker før Jensen ble pågrepet, sier han:

- Det er ekstremt. Saken kommer til å slå ned som en bombe. Jeg kan gi dere en politimann.

Men informasjonen ville han ikke gi betingelsesløst. Noen av kravene fra Cappelen var:

  • At han selv skulle få strafferabatt. Helst fullt amnesti.
  • At han skulle få slippe ut av varetekt så raskt som mulig.

I lydopptakene går mye av samtalene til å diskutere strafferabatt, og hvordan dette kan ordnes. Politibetjentene sier de ikke kan love ham noe. Men i forkant av rettssaken, og underveis, har spekulasjonene vært mange på om Cappelen får strafferabatt for å ha angitt Jensen, og hvor stor den skal være.

- Det er ikke inngått noen slike avtaler, har statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter Lars Erik Alfheim uttalt til Nettavisen.

Les også: Her blir 177 kilo Cappelen-hasj beslaglagt på Svinesund

Hemmelig Cappelen-møte

Kort tid etter at Cappelen hadde hatt de første samtalene med politibetjentene ble det holdt et hemmelig møte på Riksadvokatens kontorer i Oslo sentrum.

Etter det Nettavisen får opplyst skal møtet ha blitt holdt mandag 11. januar 2014. Blant temaene som ble tatt opp var muligheter for å gi hasjbaronen strafferabatt. Til stede på møtet var nåværende kriminalsjef Ketil Thue i Asker og Bærum, daværende politimester Ingrid Wirum, riksadvokaten selv, Tor-Aksel Busch og flere representanter fra riksadvokatembetet.

Spesialenheten skal også ha vært representert, får Nettavisen opplyst.

Les også: Politiet fryktet at Jensen-etterforskning skulle gå i vasken

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Cappelens forsvarer Benedict de Vibe fikk vite om møtet den gangen.

- I ettertid har jeg fått vite at det fant sted et slikt møte. Før det første avhøret av Cappelen med Spesialenheten hadde jeg et kort møte med riksadvokaten, men det var bare for å orientere ham om at det kom til å dreie seg om en stor sak, kanskje den største korrupsjonssaken i Norges historie, sier de Vibe til Nettavisen.

- Hvilken ordning om strafferabatt har din klient fått?

- Ingen! Absolutt ingen. Det er ikke inngått noen som helst avtale.

- Ser du at det kan svekke Cappelens forklaring at han har en så klar agenda med å angi Jensen?

- Jeg synes lydopptaket styrker hans troverdighet. I det store og hele er det en sammenhengende historie der, som stemmer med forklaringen hans senere.

- Agendaen den gangen var selvfølgelig å forhandle seg ut av varetekten. Han ville også ha amnesti, men det gikk ikke, og han gjorde alt han kunne for å komme seg ut, av hensyn til samboeren og barna.

Les også: Cappelen hevder det er falskt innhold i politirapport Jensen jobbet med

- Riksadvokaten tar personlig grep

Jensens forsvarere mener at innholdet i lydopptakene er høyst interessant.

- Hvis vi ser på disse samtalene tyder det på at et møte hos Riksadvokaten har funnet sted, fordi det er nettopp det de to politibetjentene sier til Cappelen, sier John Christian Elden til Nettavisen.

- Det er nettopp det de to politifolkene sier til Cappelen, at Riksadvokaten personlig har tatt grep, og personlig gitt ham et løfte om at det skal gå bra å få en straffereduksjon. Men om det har vært et slikt møte har vi ingen referatet på.

I lydopptakene kom det også frem at Cappelen fryktet represalier fra Jensen og kalte ham "gal" og påpekte at han hadde et våpenarsenal. I lydopptaket hevder Cappelen også at Jensen har samarbeidet med torpedoer.

Les også: Jensen gjemte våpen i skittentøyskurv og plastkasse

Det ble også holdt oppfølgende møter hos Riksadvokaten, men konklusjonen skal ha vært at det ikke var mulig å gi Cappelen en betingelsesløs strafferabatt, får Nettavisen opplyst.

Les også: Elden ber Spesialenheten etterforske informantbruk

Loven gir en teoretisk mulighet for strafferabatt på inntil 50 prosent av tiden, men i praksis et det vanlig at det gis reduksjoner på en tredjedel. Årsaken er at personer ikke i for stor grad skal la seg friste til å forklare seg uriktig for å få store strafferabatter.

Kommunikasjonsrådgiver hos Riksadvokaten, Mie Skarpaas, videreformidler til Nettavisen at Busch ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Wirum og Thue har ikke besvart Nettavisens henvendelser. Thue har tidligere uttalt til Nettavisen at han ikke ønsker å si noe om saken da han er stevnet som vitne.

Les også: Cappelen innrømmer å ha vært informant for politiet

(artikkelen fortsetter under videoen)

HTML EMBED
embedNAvideo("bpekaalCMxieFHfXk_g3Gw", false)

Flere Cappelen-krav

I lydopptakene kommer det også frem at Cappelen hadde andre krav for å fortelle om det angivelige hasjsamarbeidet med Jensen.

  • Konen hans, som også var blitt pågrepet, skulle løslates fra varetekt så raskt som mulig.
  • Sønnen, som også var blitt pågrepet, skulle få strafferabatt (han ble senere dømt for heleri).
  • Han ville ikke vitne med Eirik Jensen i retten.
  • Dommen skulle unntas offentlighet.
  • Familien skulle få vitnebeskyttelse.

- Det er veldig bra at de blir spilt av, det gir retten et innblikk i hvordan politiet har gått frem her. De både regisserer og instruerer hvordan Cappelen skal forklare seg, delvis hvert fall, før han går i avhør med Spesialenheten.

- Politiet forteller hvordan han bør forklare seg, hvordan han skal fremstå troverdig, hvilke punkter han bør forklare seg om og hvilke han ikke bør forklare seg om. Dette er en regi som er uvanlig, sier Elden.

Les også: Jensen innrømmer å ha mottatt klokkegave av Cappelen

- Stemmer ikke

I de hemmelige lydopptakene kom Cappelen også med påstander om at han fikk 10 gram heroin av Jensen, som skal ha blitt tatt fra en safe med beslag fra en annen straffesak.

Cappelen hevdet også i lydopptakene at Jensen skal ha tatt 400.000 kroner i en razzia.

- Dette er sjekket ut og det med narkotikaen viser seg ikke å stemme. Dette er heller ikke noe som er med i tiltalen. Det med pengene har han senere forklart skjedde hos en venn og at Jensen skal ha kjent til det, men ikke vært den som angivelig tok pengene. Dette er heller ikke med i tiltalen, sier Elden til Nettavisen.

Les også: Jensen innrømmer å ha løyet i avhør

Spesialenheten mener at lydopptaket med Ca

ppelen og politibetjentene styrker deres sak.

- Vi har ment at opptakene av flere årsaker er relevante å legge frem for retten. Det er samtaler hvor Cappelen sier noe om sitt forhold til Jensen og vi mener all informasjon som kan belyse det forholdet er relevant, sier nestleder i Spesialenheten og aktor Guro Glærum Kleppe til Nettavisen.

- Men Cappelen har en klar agenda, å slippe billigst mulig unna, svekker ikke det troverdigheten hans?

- Jeg vil ikke uttale meg om det, for vår del mener vi at samtalene har betydning som bevis i retten. Det er flere ting, det er blant annet noe som kommer frem før vi har avhørt ham. Innholdsmessig er det han sier også med å belyse prosessen.

Husker du disse videoene fra Jensen-saken?

HTML EMBED
embedNAvideo("dJTz38WIgBPB6UJnqfEMYA", false)
HTML EMBED
embedNAvideo("FmB5gfaU_DuhEuX3Uzs9CQ", false)
HTML EMBED
embedNAvideo("Qt7lAEZwsRvatVF9mid_Xw", false)