– Det bør være obligatorisk med innbruddsalarm. Svært mange kirker har inventar med stor kulturhistorisk verdi og som også er viktig for dem som sogner til kirken og bruker den, sier Harald Ibenholt, seksjonssjef for kirkesaker hos Riksantikvaren til Vårt Land.

Han synes lite om at under halvparten av landets kirker har innbruddsalarm.

– Av Norges 1.600 kirker, er 1.000 enten fredet eller listeført som kulturhistorisk verdifull, opplyser Ibenholt.

Selv om kunst og inventar kunne stått tryggere i et museumsbygg, mener han det har så stor betydning for kirkegjengerne at det ikke er noen god løsning.

– En innbruddsalarm vil virke preventivt for de som har tanker om innbrudd, og det vil gi alarm til politiet og eier dersom det skjer, slik at de kan agere.

Det var KAs kirkekontroll 2021 som avdekket at kun 47 prosent av norske kirker har installert innbruddsalarm.

(©NTB)