Gå til sidens hovedinnhold

Riksrevisoren: Lite hjelp til familier med barn med funksjonsnedsettelser

Riksrevisjonen slår fast at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må bruke mye tid og får lite veiledning til å finne fram til hjelpen de trenger.

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan familier med barn som har funksjonsnedsettelse, må forholde seg til det offentlige. Rapporten. som ble lagt fram torsdag, viser at det kan være vanskelig å orientere seg, og at familiene må forholde seg til mange aktører.

– Mange av familiene er i en vanskelig livssituasjon og må gjøre mye selv for å få hjelp. Uoversiktlig informasjon og lite veiledning kan føre til at noen familier ikke får den hjelpen de trenger. Det er alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding om revisjonen.

Riksrevisjonen har også avdekket at det er geografiske forskjeller i hvilke tilbud brukerne får, og at behovet er større enn kapasiteten. Det er sykehusene som har ansvar for å veilede kommunene i deres arbeid med å følge opp barn og unge med funksjonsnedsettelser, men også her er det forskjeller.

– Slik det er nå, har det altfor mye å si hvor familien bor. Det svekker likebehandlingen av og rettssikkerheten for barn og ungdommer med funksjonsnedsettelser. Det er alvorlig. Samfunnet må stille bedre opp for dem og deres familier, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

(©NTB)