– Gyldendal følger opp språklige oppdateringer, justeringer og modernisering i tråd med den linjen som blir lagt av rettighetsforvalteren Roald Dahl Story Company, skriver kommunikasjonssjef Steffen Aagedal i Gyldendal i en epost til NTB.

– Roald Dahl Story Company er derfor også de rette til å svare på hvilke vurderinger som ligger til grunn, når det foretas endringer i språket i bøkene, skriver han videre.