Et 18 år gammelt vedtak sikrer Oslo-politikerne automatisk lønnsøkning hvert år. Forrige mandag gikk Oslo bystyres forretningsutvalg nok en gang inn for å øke lønningene til byens politikere, noe som blant annet økte lønna til byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og ordfører Marianne Borgen (SV) til 1.365.000 kroner.

I referatet fra møtet står det at innstillingen ble enstemmig vedtatt av alle partiene, deriblant av Rødt, som tidligere har angrepet lønnshoppet til byens toppolitikere.

Likevel avviser Rødt, som var representert i forretningsutvalgets møte med bystyrepolitiker Eivor Evenrud, at de støtter lønnsøkningen:

- Jeg synes det nesten er pinlig høyt, sier Evenrud til Nettavisen.

Les også: Sandberg forsvarer Oslo-politikernes lønninger

- Jeg stemte ikke for det

- Men du stemte likevel ikke mot forslaget om å øke lønningene?

- Man har ikke stemt for eller mot. I vedtaket heter det at nye satser tas til orientering. Det som skjer da er at man orienteres om konsekvensen av bystyrets vedtak av reglementet fra 2000. Dette skjer en gang i året, sier Evenrud. Samtidig påpeker hun:

- Forretningsutvalget kan ikke vedta noe annet enn det bystyret har gjort. I så fall må vedtaket oppheves av bystyret.

Evenrud sier at hun kunne nektet å la seg bli orientert om lønnsøkningen, men at det uansett ikke ville fulgt med i noen sakspapirer.

- Det er også oppmøteplikt. Ellers må man ha gyldig fravær, sier nestlederen i kultur- og utdanningskomiteen i Oslo, som selv fikk økt lønna med 25.354 kroner, til en årslønn på 870.381 kroner.

Gunnar Stavrum: Har gitt seg selv 100.000 i lønnstillegg

- Bør ha en lærerlønn

Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Oslo, som altså ble vedtatt av bystyret for 18 år siden, følger lønnsutviklingen til regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter, heter det i saksfremlegget.

- I forbindelse med at budsjettet legges fram hvert år, så har Rødt fremmet forslag mange ganger om å oppheve reglementet. Det har ikke fått noen andre partiers stemmer, så derfor gjelder reglementet fortsatt, sier Evenrud.

I desember i fjor foreslo Rødt at lønna til ordfører og byrådsleder settes til en gjennomsnittlig Oslo-lærerlønn med 25 prosents tillegg. Tillegget til varaordfører, komitéledere og byråder ble foreslått å være på 20 prosent.

- Man er byens fremste tillitsvalgte, og det i seg selv er jo en mulighet til å kunne fremme saker og få gjennom viktige saker. Men hvorfor skal det automatisk følge med mye penger om man har tillit? underes hun.

- Det er helt ugreit

Evenrud synes det er ugreit at politikere tjener så mye.

- Det er folk på sykehjem, lærere og i mange sektorer som har tillit fra mange mennesker, men det følger ikke automatisk med millionlønninger der. Mange mener at det er å gå for langt ned, og har vi ikke mulighet til å få til det, så får vi se på om vi kan møtes. For den utviklingen som er nå er helt ugrei, sier hun.

Hun tror mange også reagerer på politikernes lønninger.

- Derfor er det bra at media har skriver om det, slik at vi får en debatt og politikerne må forsvare seg, sier Evenrud.

Ap: - Vi tok det til orientering

Arbeiderpartiet, som sitter med byrådsmakt i Oslo, sier de også tok lønnsøkningen til orientering på mandagens møte.

- Vi tok saken til orientering. Det var ikke en sak vi stemte over. Retningslinjene for justering av lønningene til Oslos politikere har bred oppslutning i bystyret, og har vært det samme i over 15 år, uavhengig av politisk farge på bystyre og byråd, sier Aps gruppeleder i Oslo bystyre, Frode Jacobsen, til Nettavisen.

Jacobsen understreker at årets lønnsjustering er gjennomført helt i tråd med retningslinjene, og følger automatisk det som er gjort på Stortinget.

- Justeringene i Oslo kommune følger de endringer som foreslått av Stortingets lønnskommisjon, som etter hva jeg kan forstå har fulgt den øvrige lønnsutviklinga i Norge. Fordelen med en slik kommisjon er at man etablerer et system for hvordan disse lønningene justeres, slik at man ikke sitter og diskuterer egen lønnsvekst. Det blir helt feil, sier han.

- Er lønningene på rett nivå, eller synes du de er for høye/lave?

- Jeg tror ingen blir politikere på grunn av lønna. Personlig gikk jeg ned i lønn da jeg ble politiker ved forrige valg, andre går opp i lønn. Sånn er det med slike fastsatte og flate lønnsstrukturer som man har for politikere og andre verv, sier Jacobsen.

Høyre: - Ikke endre systemet

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, forsvarer også lønnssystemet, med det gamle vedtaket og automatisk lønnsøkning.

- Oslo kommune har for flere år siden etablert et system for regulering av godtgjørelsen til folkevalgte. Godtgjørelsen for heltidsverv i bystyret og for byråder er fastsatt til ca. 90 prosent av godtgjørelsene til henholdsvis stortingsrepresentanter og statsråder, sier Lae Solberg, og legger til:

- Høyre støttet dette systemet og nivået da det ble etablert, og vi kan ikke se at det har skjedd noe i den siste tiden som tilsier at vi skal endre systemet nå. Det er grunnen til at vi stemte for økningen i forrige møte i forretningsutvalget, sier han.

KrF: - Ingen stemte mot

KrF stemte også for lønnshoppet, men er villige til å se på noen av godgjørelsene.

- Jeg mener godt vi kan ha en diskusjon om hva slags nivå det skal være på godtgjøringen i Oslo bystyre og bydelene. Vi har også tidligere gitt uttrykk for at noen av godtgjørelsene er for høye. Men det var altså ikke dette som oppe til diskusjon forrige mandag. Det var vel også grunnen til at ingen av partiene i bystyret stemte imot den automatiske reguleringen., sier KrFs gruppleder, Erik Lunde, til Nettavisen.

Også han viser til at det er en automatisk økning av lønningene, etter vedtaket om hvordan de folkevalgte skal godgjøres for 18 år siden.

- Alle partiene stemte for den automatiske reguleringen som skjedde i forretningsutvalget forrige mandag, sier Lunde.

Venstre: - Ordningen er grei

Venstres gruppleder, Hallstein Bjercke, sier de også støtter den lønnsordningen.

- Dette er et direkte resultat av at Stortinget har foretatt justering av sin lønn. Jeg syntes at ordningen vi har i Oslo er grei, sier Bjercke.

Byrådslønn: 1.288.514 kroner

De enkelte byrådene i Oslo får også et saftig lønnshopp: Ny årslønn blir 1.288.514 kroner for hver av dem - tilsvarende 90 prosent av en statsrådslønn.

Oslo bystyres 12 heltidspolitikere, inkludert varaordfører Khamshajiny Gunaratnam, får ny årslønn på 870.381 kroner. Hun får i tillegg en ekstra godtgjørelse på 68.251 kroner.