– Det er slik at ansettelser i selskapene hører inn under selskapenes daglige ledelse og følges eventuelt også opp av styrene. Derfor er det helt naturlig at henvendelser i denne saken må rettes til ledelsen eller styret i Innovasjon Norge. Jeg legger for øvrig til grunn at alle virksomheter følger lover og regler i norsk arbeidsliv, sier Røe Isaksen i en kommentar mandag kveld.

Uttalelsen kommer etter at flere opposisjonspartier har kritisert næringsministeren for at han ikke vil kommentere saken.

– Han burde veldig tydelig gitt uttrykk for at alle ansettelser må følge de retningslinjer som gjelder, og at styret eventuelt forsikrer seg om at dette har skjedd i dette tilfellet, skrev Aps næringspolitiske talsmann Terje Aasland i en SMS til E24 og VG tidligere mandag. Han har nå fått svar på tiltale.

– Døråpner

Sps Per Olaf Lundteigen mener det lukter «vennskap og kjennskap» av ansettelsen mens Rødts leder Bjørnar Moxnes mener det er klart at Innovasjon Norges sjef Anita Krohn Traaseth har virket som en døråpner i dette tilfellet.

Mandag formiddag hadde de tillitsvalgte i det statlige selskapet Innovasjon Norge et møte med ledelsen for å få en redegjørelse om omstendighetene rundt ansettelsen av Norges rikeste kvinne, Ferd-arving Katharina G. Andresen.

Etter møtet, der de tillitsvalgte fikk orientering av administrerende direktør Anita Krohn Traaseth, skrev de i et brev til de ansatte at de anbefalte overfor ledelsen å revurdere ansettelsen av Andresen, skriver Dagens Næringsliv.

– Risiko for omdømmetap

«De tillitsvalgte vurderer at denne saken har en stor omdømmerisiko for Innovasjon Norge», heter det blant annet i brevet. Tidligere mandag ble det kjent at ansettelsen skal tas opp på fredagens styremøte i Innovasjon Norge.

Styreleder Gunnar Bovim i Innovasjon Norge sier til Dagens Næringsliv at saken ikke er diskutert i styret, men at han går ut fra at det kommer en redegjørelse fra administrasjonen på styremøtet fredag.

Saken dreier seg om ansettelsen av Norges rikeste kvinne, Ferd-arvingen Katharina G. Andresen (23), i en seksmåneders deltidsstilling i HR-avdelingen i Innovasjon Norge.

Hun har selv ikke kommentert saken, bortsett fra på Twitter, der hun søndag skrev «Ung kvinne som ønsker å gjøre noe positivt med posisjonen sin = blir hengt ut og tråkket på av voksne mennesker. Wow.».

Ikke utlyst

Andresen fikk først tilbud om jobb i ti måneder. Men fordi stillingen ikke var lyst ut, ble jobbtilbudet ifølge DN justert ned til et halvt år. Dermed kommer selskapet innenfor en såkalt administrativ ansettelse som ikke trenger å lyses ut.

Bovim har ingen annen kommentar til saken enn at han avventer redegjørelsen. Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge har tidligere uttalt til DN at hun ikke kjenner detaljene i saken, ettersom det er HR-avdelingens ansvar.

Flere eksperter har overfor E24 fremholdt at det er grunn til å stille spørsmål ved ansettelsesprosessen og en justering av kontraktens lengde for å omgå kravet til utlysning.

(©NTB)