Pengene det offentlige gir disse skolene, skal komme studentene til gode, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen mener derfor at private høyskoler og fagskoler skal drives som stiftelser eller aksjeselskap.

−Dette er organisasjonsformer som legger til rette for forutsigbar drift og åpenhet om økonomien. På den måten blir det lettere for oss å følge opp om pengene det offentlige og studentene bidrar med, blir brukt som de skal, sier Røe Isaksen, som fredag la fram forslag om lovendring.

Private fagskoleutdanninger som i dag er organisert som studieforbund, blir unntatt fra kravet.

Mer rapportering

Det er allerede opprettet en egen tilsynsenhet som skal følge opp skolene. Nå vil regjeringen at kravene til dokumentasjon og rapportering skal bli strengere.

Det skal fremdeles være slik at institusjoner som mottar tilskudd fra det offentlige ikke kan ta ut utbytte. Skoler som ikke mottar penger fra det offentlige skal fortsatt kunne ta utbytte, så lenge det ikke reduserer egenkapitalen for mye.

– Da skal det være full åpenhet om hvor mye av studentenes bidrag som går til utbytte, sier Røe Isaksen.

Kravet er at samlet egenkapital kan ikke bli under 20 prosent av eiendelene i selskapet, ifølge forslaget.

Egne regnskap

Noen private høyskoler og fagskoler driver også med andre typer virksomhet enn godkjent utdanning. Regjeringen foreslår at det stilles tydeligere krav om separate regnskap mellom den godkjente utdanningen og andre deler av virksomheten.

−Separate regnskap vil gjøre det lettere å følge pengestrømmene, og kontrollere at offentlige tilskudd og det studentene selv betaler, går til utdanningene, sier Røe Isaksen.

I tillegg vil regjeringen stille strengere krav til rapportering av handel med egne selskaper. Røe Isaksen sier det ikke er noe i veien for at skolene kan handle med sine egne, men at departementet må forsikre seg om at de ikke lager spesialavtaler og at handelen skjer til markedspris. (©NTB)